Melbyes alternativ till betong - modulbyggt, starkt och flexibelt.


Snabb och enkel installation som minskar tid och kostnad för installatören

Våra lösningar är utformade för att göra ditt jobb enklare, utan att kompromissa med hållbarhet eller styrka.

Eftersom varje modul väger lite (den tyngsta väger endast 25 kg) kan de lyftas av en till två personer och hanteras manuellt. Detta gör installationen både snabb och enkel, helt utan användning av maskiner. Hela installationen är normalt klar på cirka en timme!  Detta sparar dig för arbetskraft, tid och pengar. En annan fördel är att modulerna enkelt kan transporteras i en vanlig bil och placeras i bagageutrymmet.

 

Hög styrka och lång livslängd

En av anledningarna till att man väljer att bygga med betong är den höga hållfastheten materialet kan erbjuda. Som tur är, kan du uppnå samma styrka med våra brunnar och kanaler, som produceras i GRP med hög motståndskraft. När brunnen har placerats under jord så har GRP goda egenskaper när det kommer till påverkan av kemiska ämnen samt låg absorption av vatten. 


Fokus på miljö

Vi jobbar att kontinuerligt med att effektivisera tillverkningsprocessen för att minimera inverkan på klimatet. Produktionen av modulerna tillvärkas i en energioptimeringsprocess för att minimera de negativa belastningarna på miljön.


Referensprojekt

Det krävdes flexibilitet, djup, och möjlighet att bygga i nivåer. Att använda platsgjuten betong var omöjligt. Ultima Connect var lösningen!
 

  • NCC’s första ULTIMA Connect-projekt
  • Kanalisation i tre nivåer med den djupaste brunnen
  • ULTIMA Connect var ensam på marknaden att klara det!

NCC/SWEDAVIA ARLANDA


Läs mer om våra produkter 


Vill du veta mer om våra bärkraftiga lösningar för Infrastruktur?

Kontakta oss