Ansvarsfull samarbetspartner

Vi på Melbye har som mål att vara en ansvarsfull partner och vi ställer också samma krav gentemot våra leverantörer.

Ansvarsfull samarbetspartner

 

Vi på Melbye har som mål att vara en ansvarsfull partner och vi ställer också samma krav gentemot våra leverantörer.

Detta gör vi främst genom våra etiska riktlinjer, Melbye Code of Counduct för leverantörer. 82% av våra befintliga leverantörer har godkänt våra riktlinjer och bekräftat att de följer dem.

Vi arbetar aktivt med revision och utvärdering av våra leverantörer redan i samband med vår riskanalys. Vi arbetar kontinuerligt för ökad transparens och kommunikation kring vårt arbete med etiska riktlinjer och vi kommer årligen att publicera rapporter kring vårt arbete med due diligence i enlighet med Ethical Trade Norway’s ramverk.

Då Melbye Skandinavia har sitt huvudkontor i Norge, Oslo, är det extra viktigt att följa de direktiv kring human rights due diligence som den Norska regeringen antog 2021. Det innebär att företag i Norge är ålagda att identifiera och hantera risker och påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i hela värdekedjan. Vi på Melbye välkomnar detta och kommer att samarbeta med alla våra leverantörer i dessa frågor.

Genom vårt medlemskap i Ethical Trade Norway kan vi alltid försäkra våra kunder om att vi får goda råd och uppföljning i enlighet med due diligence praxis.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Aina-Lena Pohl
Sustainability Manager
aip@melbye.no