Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

Melbye Skandinavia har ett gott anseende på marknaden som ett resultat av det långsiktiga arbete vi utfört med våra kunder, leverantörer och inom Melbye.
Integritet, proaktiv lösningsorientering och etisk handel är nyckelorden i utformningen av företagsprocesserna som bygger vår framtid.

Melbye Skandinavias huvudvärderingar och vår insats för att säkra kontinuerlig förbättring av våra företagsprocesser kommer alltid att vara i fokus i våra ledningsprocesser.

Vi arbetar aktivt för att säkra att vi och våra leverantörer efterlever nödvändiga:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetstidsförhållanden
  • God miljöhantering
  • Säkerställande emot korruption