Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Melbye Skandinavia har en medveten kvalitet- och miljöpolicy. Alla anställda skall ha en miljömedveten attityd och agerande i allt från produkter till energiförbrukning och avfallshantering.

Detsamma gäller Melbyes miljöpolicy rörande våra handlingar - från leverantörsförfrågningar till utförda leveranser till kunderna.

Vi har fokus på kontinuerliga förbättringar i allt vi gör, något som vi byggt in i vårt ledningssystem.

Vi arbetar med att ta fram ett kvalitets- och miljöstyrningssystem för att kunna tillfredsställa de krav som ställs i ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Melbye utvärderar sina huvudleverantörer efter samma principer vi själva lever efter.

Vi prioriterar leverantörer med ISO certifieringar och bedömer och väljer leverantörer efter deras vilja att möta Melbyes krav på en beständig och miljömedveten leveransprocess.