Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Melbye Skandinavia har en medveten kvalitet- och miljöpolicy. Alla anställda skall ha en miljömedveten attityd och agerande i allt från produkter till energiförbrukning och avfallshantering.

Detsamma gäller Melbyes miljöpolicy rörande våra handlingar - från leverantörsförfrågningar till utförda leveranser till kunderna.

Vi har fokus på kontinuerliga förbättringar i allt vi gör, något som vi byggt in i vårt ledningssystem.

Vi arbetar med att ta fram ett kvalitets- och miljöstyrningssystem för att kunna tillfredsställa de krav som ställs i ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Melbye utvärderar sina huvudleverantörer efter samma principer vi själva lever efter.

Vi prioriterar leverantörer med ISO certifieringar och bedömer och väljer leverantörer efter deras vilja att möta Melbyes krav på en beständig och miljömedveten leveransprocess.

För att nå vårt mål att vara en ansvarsfull leverantör på våra marknader har vi tagit fram en egen hållbarhetsstrategi. Detta sätter huvudfokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 12 och 13 utöver fyra av de andra målen. Vi kan bidra genom att använda vår kunskap för att skapa en säker och inkluderande arbetsplats som en öppen, ansvarsfull och tydlig aktör inom hållbarhet genom vår bolagsstyrning. Vidare arbetar vi med att utveckla bra, cirkulära lösningar för att minska klimat- och miljöpåverkan.

Hållbarhetsmål 12 och 13:

FN:s hållbarhetsmål 12 på Melbye inkluderar förvärv och utveckling av EPD, smartare förpackningar och utfasning av farliga kemikalier, alla är viktiga åtgärder för att nå målet om hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser.

I FN:s hållbarhetsmål 13 på Melbye ingår att stärka förmågan att stå emot och anpassa sig till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder. Dessutom fokuserar vi på att stärka individers och institutioners förmåga att motverka, anpassa och minska konsekvenserna av klimatförändringar och deras förmåga att varna tidigt, samt stärka kunskapen och medvetenheten om detta.