Samhällsansvar

Samhällsansvar

Genom att kontinuerligt fokusera på att utveckla smartare lösningar vill vi hjälpa till att utveckla den infrastruktur som behövs för ett hållbart samhälle anpassat till framtiden. Vårt bidrag kommer att aktivt främja lösningar på ett sätt som upprätthåller den enskilda medarbetaren och se till att vi har en nödvändig etisk plattform för vad vi gör i vardagen.

Vi ska alltid sträva efter att göra mer än vad lagen kräver för att hjälpa till att utveckla en långsiktig grund för sund samhällsorienterad drift.

Vi fokuserar på lösningar som främjar:

  • Säkerhet för alla led i supply chain
  • Mer miljövänliga material som använder naturresurserna på ett klokt sätt
  • Effektivare produktion och distribution av våra produkter
  • Mer fokus på effektiva systemlösningar i ett livsloppsperspektiv