Reklamation

När du behöver reklamera

Ibland händer det att material behöver skickas i retur till oss för reparation eller utbyte. Här följer informaton om hur du ska gå tillväga.

Obsevera att instruktion nedan, endast är för reklamationer. För service på fibersvetsar eller instrument, använd SERVICE-sidan

1. För att hanteringen av din reklamation skall bli så snabb och effektiv som möjligt ber vi dig fylla i en av RMA-blanketterna nedan och maila till rma@melbye.se

Blankett - ALEM 09

Blankett - SVENSK

Blankett - ENGELSK


2. När Melbye har fått blanketten får du ett automatiskt mailsvar med ett RMA-nummer (ID som identifierar er reklamation)

3. Vår handläggare undersöker den felbeskrivning som du angett på RMA-blanketten och återkopplar till dig med information om hur reklamationen kommer hanteras. Om varan skall returneras till Melbye kommer all praktisk information stå i mailet som handläggaren skickar.

4. När varan har kommit fram till Melbye påbörjas undersökning av handläggaren för att kunna vidta rätt åtgärder. När handläggaren är klar med sin undersökning får du återkoppling via mail med slutlig hantering av reklamationen, t ex att varan repareras eller att ny vara kommer att skickas.