Whistleblowing

För våra anställda finns Whistleblowing rutinerna på Melbye Group AS intranät.

Whistleblowing ska ske på ett ansvarsfullt sätt, normalt skriftligt, och ska vara sakligt motiverad, mer information om Whistleblowing finns här.

Om det inte känns naturligt att meddela internt kan det meddelas externt. Externa anslutningar kan rapportera oegentligheter genom vår aviseringskontakt, som kan säkerställa anonymitet om så önskas.

För att meddela Whistleblowing tryck här.