Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Melbyes vision: ”De smartaste lösningarna – för allas bästa”. Vi ska inte bara erbjuda bra lösningar för kunden utan vi ska också bidra till det bästa för samhälle, människor, miljö och klimat. Det gör vi med hjälp av våra hållbarhetsambitioner, och genom att arbeta mot uppsatta mål.

Våra hållbarhetsambitioner


Melbyes hållbarhetsarbete tilldelat Silver av EcoVadis

Här är något vi är väldigt stolta över!

För första gången har Melbye blivit utvärderat av det globala tredjepartscertifierande företaget och oberoende plattformen EcoVadis.

EcoVadis följer upp arbetet med miljö, arbetsrätt, etik och mänskliga rättigheter samt hållbara förvärv för att säkra våra ambitioner kring hållbarhet. För våra kunder och leverantörer är det en trygghet att veta att vi tilldelats Silver hos EcoVadis och att vi kan tillgodose deras krav om ett hållbart sätt att arbeta på.

Silver innebär att vårt hållbarhetsarbete är bland de översta 25 procenten av samtliga rankade företag. Framöver ska vi jobba med förbättringar för att stärka oss ytterligare.


Våra värderingar

Våra värderingar är viktiga för genomförandet och implementeringen av vårt hållbarhetsarbete:​

  • Genom att vara innovativa rustar vi oss för den omställning som krävs för att bidra till den gröna omställningen.​
     
  • Laganda är viktigt för vårt interna samarbete och för att förankra vårt hållbarhetsarbete i organisationen.​

  • Professionalism gör att vi möter nya kundkrav med öppenhet och en vilja att anpassa oss till ett mer hållbart samhälle.​

Den gröna omställningen

Idag befinner vi oss i ”den gröna omställningen”, vilket innebär att vi alla måste anpassa oss till ett samhälle där tillväxt och utveckling måste ske på naturens villkor. Vi på Melbye kommer att bidra till denna omställning genom att vidta konkreta åtgärder i linje med vår hållbarhetsstrategi. På så sätt kan vi leda vårt företag i en mer hållbar riktning, och bidra till FN:s hållbarhetsmål.​

Som företag, och som en del av en lång värdekedja, har vi på Melbye ett inflytande när det gäller klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Vi ska arbeta med hållbarhet på ett sätt som är målinriktat och relevant för vår verksamhet. Det innebär att vi fokuserar på de områden som betyder mest för vår omgivning, och där vi har störst möjlighet till påverkan.

Vill du veta mer om Melbye?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!