QA Multikanaler 

Därför ska du välja multikanaler

Våra multikanaler ersätter traditionella betonggjutna alternativ och ger 25% mer kabelkapacitet tack vare sin rektangulära form. Deras unika klicksystem möjliggör en snabb, kostnadseffektiv och verktygsfri installation. Tillverkade i återvunnen HDPE med hög krossresistens och UV-behandling, kan de installeras ovan jord. 

Läs mer om våra multikanaler här:


Kund-case

Högdaldepån - går som på räls

NCC har fått i uppdrag att bygga ut den befintliga tågdepån i Högdalen, vilket behövs för att ge plats åt alla nya tåg som tillkommer när tunnelbanenätet i Stockholm växer. 

Här valde NCC tillsammans med sin konsult att ersätta traditionell betongkanalisation och platsgjutna betongbrunnar med Multikanaler och Ultima Connect brunnar från Melbye.

Så undvek man störningar i vägtrafiken

Att göra arbeten i en fyra mil lång tunnel kräver noga planering - traditionella metoder för infrastruktursarbeten skulle kräva omfattande grävning i vägbanan med eventuell sprängning i berget och med störningar i vägtrafiken som följd.
Tack vare våra våra innovativa Multikanaler och brunnar kunde dessa problem undvikas. Med en betongfri lösning minimeras behovet av arbetskraft och tunga transporter, vilket resulterar i både kostnads- och tidsbesparingar.

Läs mer om projektet här

Projektet sparade 1300 arbetstimmar med Melbyes lösning 

Industrifastigheten och verksamheten i Kongsberg hade ett omfattande behov av strömförsörjning. Samtidigt behövde Ask Elektro hitta lösningar som tog hänsyn till olika behov av kabeldragningar, befintliga installationer och korsande fundament vilket samtidigt gjorde det till en fråga om utrymme, tid- och kostnadsplan och arbetssituation för teamet på plats.

Läs mer om projektet här