HTLS: High Temperature Low Sag

Elanvändningen beräknas öka med upp till 300 procent fram till 2045, dessutom är cirka 700 mil och 70% av nätet undermåligt och behöver byggas om eller renoveras.  Ett innovativt tillvägagångssätt öppnar dock upp för möjligheten att öka kapaciteten i nätet på ett mer kostnadseffektivt och resursbesparande sätt.

För att hantera dessa utmaningar övervägdes möjligheten att förbättra kapaciteten genom att uppgradera befintliga överföringsledningar. Genom att utföra riktade och effektiva utbyten av enbart ledningar i redan etablerade anläggningar kan vi uppnå en betydande ökning av överföringskapaciteten - utan de kostnader och den tidsåtgång som är förknippade med att bygga helt nya ledningar.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt sträcker sig längre än bara kostnadsbesparingar och minskad tidsåtgång. Genom att optimera och modernisera befintlig infrastruktur kan vi också minska miljöpåverkan jämfört med att bygga nya ledningar. På så sätt kan vi möta utmaningarna på ett smartare, effektivare och mer resursvänligt sätt.


High Temperature Low Sag

HTLS har visat sig vara ett effektivt sätt för att förbättra kapaciteten hos konventionella ledningar. Dessutom går det att utföra på redan befintliga master. Det blir en anmärkningsvärd kapacitetsökning, med möjlighet att fördubbla överföringskapaciteten.

Genom att byta till HTLS-ledare i befintliga ledningar undviker man att behöva bygga helt nya anläggningar, vilket minskar både kostnader och tid. Detta gör det till en kostnadseffektiv lösning för att möta den ständigt ökande efterfrågan på el.


"Nätägare behöver snabbt öka överföringskapaciteten i befintliga nät för att möta samhällets behov. HTLS är en lösning för flaskhalsar i elnätet och där det finns ett behov av att uppgradera överföringskapaciteten.
 

Att uppgradera till HTLS-linjer i befintliga nät är en kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning. Endast linjeklämman behöver bytas ut, inte hela stolp- och isolatorkedjan. Så det är en besparing och en investering i ett."



- Espen Aas & Kristian Havel


                                              Påvirkning på armatur

Linklämmor och upphängningsutrustning

Om en linje uppgraderas med HTLS-lina behöver endast linklämman bytas ut. Att använda samma upphängningsutrustning vid byte av linor har flera fördelar som kan bidra till en mer effektiv och kostnadseffektiv uppgradering:

 

Kompatibilitet och standardisering: Genom att behålla den befintliga upphängningsutrustningen säkerställs kompatibilitet med de redan installerade komponenterna. Detta minskar behovet av kundanpassning, vilket kan bidra till en smidigare och snabbare implementering av linjeändringen. Standardisering förenklar också underhåll och eventuella framtida uppgraderingar.

Kostnadsbesparingar: Att återanvända den befintliga upphängningsutrustningen bidrar till betydande kostnadsbesparingar. Att byta ut själva linan utan att behöva byta ut hela stödstrukturen minskar materialkostnaderna och arbetskostnaderna. Detta är särskilt viktigt med tanke på de omfattande kostnader och den tid som krävs för att installera nya stödstrukturer.

Minskad miljöpåverkan: Genom att undvika byte av upphängningsutrustning minskar projektets miljöpåverkan. Tillverkningen av metallstrukturer, transport och bortskaffande av gamla komponenter kan ha en betydande miljöpåverkan. Återanvändning av upphängningsutrustning minskar behovet av dessa processer, vilket är i linje med principerna för hållbar utveckling.

Snabbare genomförande: Genomförandet av ett linjebyte kan gå snabbare om man behåller den befintliga upphängningsutrustningen. Detta är särskilt viktigt i situationer där det är nödvändigt att snabbt öka kapaciteten för att möta en växande efterfrågan. Snabbare implementering kan också minimera driftstopp och störningar i kraftleveransen.

Sammantaget kan användning av samma upphängningsutrustning vid utbyte av ledningar bidra till en mer ekonomisk, miljövänlig och smidig uppgraderingsprocess för elektriska överföringsledningar.


Vill du veta mer om våra HTLS-lösningar? Kontakta någon av våra experter

Ønsker du å få de siste nyhetene fra Melbye Energi?

Meld deg på vårt nyhetsbrev