Brunnar, lock och tillbehör

Melbye har marknadens bredaste sortiment på brunnar!

Brunnarna är framtagna och anpassade för att fungera som skarvpunkter för kanalisation och kabel i alla nät. Brunnarna finns i olika dimensioner och med olika typer av lock för att passa alla typer av förläggningsmiljöer. Vilken brunn du ska välja beror på var brunnen ska placeras samt vilken belastning den ska tåla.

Under ser du tre huvudsegment, när du valt kategori så får du möjlighet att sortera på storlek.

Innerlock låsbar, för eftermontage FF12267 (Ej inkl. hänglås)

0666987

Dessa låsbara lock är anpassade för att tillåta eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar. För att uppgradera säkerheten och erhålla ett kraftigt skydd av det installerade nätet. Levereras som byggsats med tillhörande infästningskit. Hänglås ingår ej, utan här användes eget.   Innerlocken är i enlighet med anvisningar från Robust fiber  2.7 Säkerhet 2.7.1 Lås En spridningspunkt kan vara utformad på många olika sätt. Gemensamt för samtliga typer är att de låses med nyckel, kort eller på liknade sätt, så att obehöriga inte kan komma in i utrymmet. Detta gäller således noder, kabelbrunnar, markskåp och skarvlådor samt andra utrymmen där åtkomst till ändpunkter eller skarvar finns. Vad gäller kabelbrunnar finns en mängd olika utföranden på lås, t.ex. låsbara innerluckor eller specifika” öppningsverktyg”. Om en kabelbrunn förläggs under markytan, alltså med fyllnadsmassor ovan brunnslock, erfordras inte låsanordning. Lås av typen” enspårigt”, som kan öppnas med mejsel, eller” trekantslås” är inte godkända ur robusthetssynpunkt. MINIMIKRAV AVSEENDE LÅSNING: • Spridningspunkter ska vara låsta med godkänd nyckel, kort eller på liknadesätt. ANVISNINGAR ROBUST FIBER Bilaga 2 –Robusta nät 62 Nedan följer exempel på lås som är godkända: • EBR-lås eller” Stockholmslås”. • Hänglås mednyckel. • Cylinderlås. • Pentaheadlås.