Fiberpanel ODF

ODF:er (Optical Distribution Frames) används för terminering av fiberoptiska kablar. Monteras oftast i 19´ stativ eller skåp. Finns i olika modeller och utförande beroende av antal fiber som skall termineras samt vilka design- och säkerhetskrav som ställs.