Kopplingsbrunn och lock

Kopplingsbrunnar som ibland även går under namnet slingbrunn, är en enklare mindre variant av brunn. Används när inga större belastningskrav ställs på brunn, till exempel som kopplingspunkt i grönyta.