Markering & Ledljus

Melbye är en komplett leverantör av nödbelysning, med armaturer för både permanent och beredskapsdrift. Vårt nödbelysningssortiment täcker de flesta behov och är designat efter användarvänlighet, enkel montering och lång driftsäkerhet. De flesta armaturer kan levereras som antingen manuell test, eller självtest som gör det enkelt att upptäcka eventuella fel.

Vi levererar armaturer för decentraliserade eller centraliserade anläggningar, vilket betyder att armaturen har egen batteri-backup. Eller armaturer som får sin backup från ett centralt placerat batteri. Samt antipanikljus för öppna ytor eller större utrymningsvägar. Vi har även armaturer som kan nyttjas som både hänvisningsarmatur eller nödljusarmatur.

Armaturer med självtestfunktion

Armaturer med självtestfunktion utför test automatiskt i enlighet med SS-EN 50172. Armaturens status visas med hjälp av LED-indikering. För dessa armaturer behöver man inte göra några extra manuella tester. De olika statussignalerna finns beskrivna i bruksanvisningen som medföljer i kartongen.

Armaturer med manuell test

Armaturer med manuell test har inbyggt batteri och laddning. Dessa armaturer skall testas manuellt och har en LED-indikering som visar armaturens nätspänningsstatus. Manuella armaturer ska testas regelbundet för att uppfylla kraven enlig SS-EN 50172