Mätinstrument järnväg

SOLA GWO 40 (OT 40)

1326030C024

Växelspår-, spårvidd-, plattform- och rälsförhöjningsmått. Används vid arbeten på järnvägs- och spårvagnsspår. Melbye erbjuder även service, reparation och kalibrering av SOLA spårmått.

SOLA spårmått GW 80 1435mm inklusive GWO 40

1326030C025

Växelspår-, spårvidd-, plattform- och rälsförhöjningsmått. Används vid arbeten på järnvägs- och spårvagnsspår. Melbye erbjuder även service, reparation och kalibrering av SOLA spårmått.

SOLA spårmått SW 91 1435mm

1326030C026

Växelspår-, spårvidd-, plattform- och rälsförhöjningsmått. Används vid arbeten på järnvägs- och spårvagnsspår. Melbye erbjuder även service, reparation och kalibrering av SOLA spårmått.

SOLA spårmått SW 91/Z 1435mm, delbart

1326030C027

Växelspår-, spårvidd-, plattform- och rälsförhöjningsmått. Används vid arbeten på järnvägs- och spårvagnsspår. Melbye erbjuder även service, reparation och kalibrering av SOLA spårmått.

SOLA spårmått SW 9140 1435mm inklusive GWO 40

1326030C028

Växelspår-, spårvidd-, plattform- och rälsförhöjningsmått. Används vid arbeten på järnvägs- och spårvagnsspår. Melbye erbjuder även service, reparation och kalibrering av SOLA spårmått.

SOLA spårmått SW 9140/Z 1435mm inklusive GWO 40, delbart

1326030C029

Växelspår-, spårvidd-, plattform- och rälsförhöjningsmått. Används vid arbeten på järnvägs- och spårvagnsspår. Melbye erbjuder även service, reparation och kalibrering av SOLA spårmått.

SOLA spårmått ULM 87 1435mm

1326030C030

Växelspår-, spårvidd-, plattform- och rälsförhöjningsmått. Används vid arbeten på järnvägs- och spårvagnsspår. Melbye erbjuder även service, reparation och kalibrering av SOLA spårmått.