Personlig skyddsutrustning

Melbye tar din säkerhet på allvar, och erbjuder därför ett stort utbud av personlig skyddsutrustning som gör din arbetsdag säkrare. Vi erbjuder endast personlig skyddsutrustning som är av god kvalitet och som är i enlighet med gällande standarder. Vi levererar allt från hjälmar, styltskor och fallskydd, till annan skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, dammmasker, hörselskydd, lyftklossar/remskivor och reflexvästar.

Det är även möjligt att få skyddsutrustning levererad i set om 4 eller 5 delar.