Om Melbye

Melbye Skandinavia är ett ledande tekniskt handels- och produktions hus.

Om oss

Melbye Skandinavia är ett tekniskt handels- och produktions hus som levererar varor och systemlösningar inom infrastruktur- vägar och anläggningar, fibernät, energi, installation. Vi har en bred kompetens inom alla våra produktområden.

Vårt mål är att hitta de smartaste lösningarna för våra kunders behov. En ständigt föränderlig värld ställer höga krav på ett företags anpassningsförmåga. Därför har vi på Melbye ett stort fokus på att skapa en nytänkande företagskultur som gör att vi snabbt kan röra oss i takt med en ständigt föränderlig marknad, och som gör att vi hela tiden har fingret på pulsen på marknaden och branschen. Våra kunder kommer att hitta en trygg partner i Melbye, där vi hejjar på våra medarbetare, utmanar varandra och ständlig utvecklar oss. Vi på Melbye vill vara till det bästa för alla parter.

Melbye fokuserar på att skapa en modern företagskultur som arbetar för att säkerställa rätt kvalitet och pålitliga leveranskedjor. Kvalitetssäkring av våra partners, både vad gäller etiska riktlinjer och rätt produktkvalitet, är en kontinuerlig process som har högsta prioritet hos oss.

Vi på Melbye har nyligen tagit fram en egen hållbarhetsstrategi, med målsättningen att bli mer hållbara på våra marknader. Vi vill bidra till utvecklingen av ett bättre samhälle- genom att levera bra lösningar som minskar miljö- och klimatpåverkan. Vi arbetar för att vara en attraktiv, inkluderande och säker arbetsplats, samtidigt som vi ska vara en ansvarsfull partner, och en öppen, tydlig aktör inom hållbarhet. Vi tror att trygghet skapas genom förändring i form av innovativa lösningar.

Melbye är ett familjeägt företag med rötter tillbaka till 1907, företaget har ett långsiktigt perspektiv på ägande och utveckling vilket utgör mycket av grunden för vår förmåga att vara en ledande leverantör av kritisk infrastruktur i framtiden. Melbye arbetar ständigt med att utveckla de bästa lösningarna för marknaden och våra kunder.

Melbye är representerat i Norge, Sverige och Danmark, och har även dotterbolag i Taiwan, Storbritannien, samt kontor i Indien. Företaget har över 100 anställda och en årlig omsättning på ca. 600 miljoner kronor.