Om Melbye

Om Melbye

Melbye Skandinavia är ett av Skandinaviens ledande företag inom teknisk försäljning och marknadsföring som tillhandahåller innovativa produkter och smartare systemlösningar för infrastruktur inom elnät och fibernät.
Melbye levererar den bredaste portföljen av fiberoptiska nät.

Huvudkontoret för koncernen ligger i Oslo, men gruppen har totalt 9 försäljningskontor i Norge och Sverige, samt ett kontor i Taiwan.
Melbye har en årlig omsättning på 600 miljoner NOK och koncernen har
99 anställda.