Melbyes värderingar

Melbyes värderingar är själva grunden för företagets vision: Att leverera de smartaste lösningarna till det bästa för alla.

Melbyes värderingar

I Melbye har vi några nyckelvärderingar för vad vi står för och arbetar mot. Genom dessa värderingar arbetar vi för att säkerställa en bra arbetsplats för våra medarbetare, ha en lojal och förutsägbar relation med våra kunder, samt vara en god bidragsgivare till samhället omkring oss.

Våra kärnvärden:


Innovation, nyfikenhet och vilja att sträva efter de bästa lösningarna för en snabbt föränderlig värld är nyckelvärderingar hos Melbye. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och etablera nya produktiva arbetsprocesser för våra medarbetare, och för koncernen. Vi siktar på att bli skickligare på att förstå hur organisationens resurser kan användas på bästa möjliga sätt för att skapa de bästa kundupplevelserna och bidra till samhället.

Laganda inom företaget är avgörande för att främja en god arbetsmiljö som tar hand om både våra medarbetare och partners. Hos oss har vi inga enskilda arbetare, utan team. Kulturen i Melbye bygger på ömsesidig respekt bland medarbetarna, där vi hjälper varandra att lyckas och trivas!

Professionalism har varit en av organisationens grundpelare i över hundra år, och har skapat ett stabilt företag genom generationerna. Att kunderna upplever oss som professionella och skickliga inom våra områden gör oss bättre rustade att möta framtidens utmaningar. Vi ställer krav på nytänk både intern hos våra medarbetare, men även hos våra kunder och partners.


Vi är stolta över att vara en del av en arbetsplats som tar hand om både kunder, samhälle och medarbetare och ständigt arbetar för att bidra där vi kan. Vi på Melbye tror att trygghet skapas genom förändring och arbetar kontinuerligt med att anpassa oss till framtidens marknad.