Kompetens

Vår kunskap får du på köpet

Med produkterna som levereras från Melbye Skandinavia är kompetens inbyggd i leveransen. Detta mervärde ligger inte på fakturan, men på din anläggning i form av god funktionalitet, lång livslängd samt stöd utöver det vanliga.

En förfrågan ställd till Melbye är en möjlighet för inspel, kommentarer och råd.
Använd vår kompetens så lösningen du väljer blir den bästa.
Eventuell utbildning av installatörer, framtida underhållsbehov och anläggningars totalekonomi är naturliga inslag i valet av produkter och systemlösningar.

Under hela året arrangerar vi kurser inom olika områden. Ämnen av intresse är oftast certifieringskurser, trygghet / säkerhet, fiberblåsing och liknande. Håll utkik på hemsidan, eller kontakta din säljrepresentant för ytterligare information och kursöversikt.