Kabelskydd, kabelmarkering och sökutrustning

Railduct kabelränna

9 varianter

Railduct är det moderna lätta alternativet Railduct är en kanalisationsprodukt avsedd som komplement eller ersättare till den traditionella längsgående betongkanalisationen längs järnvägen, men passar även utmärkt för ställverksinstallationer. Railducten är tillverkad som en formsprutad enhet bestående av upp till 70% återvunnen polyetenplast. Produktionsmetoden innebär att Railducten får en lätt, formstabil och mycket stark konstruktion. Railducten sammanfogas med ett smart vridlås vilket både förkortar installationstiden och gör att kanalisationen sitter samman. Därefter påbörjas kabelförläggningen, slutligen så läggs locket på och även där finns en smart låsning så att locken låser varandra. Tack vare produktens låga vikt (under 15kg) så behövs inga specialvagnar eller kranar. Ett enkelt och miljövänligt sätt att ordna en längsgående kanalisation.

Varningsnät och band

20 varianter

Sökverktyg och Markörer

10 varianter

ProTrough kabelränna

8 varianter

PROtrough är ett innovativt, lätt och brandtåligt kabelskyddssystem som utgör ett modernt alternativ till traditionella betongrännor för järnväg, snabbspårväg och elnät. Unika fördelar som ger ett effektivt kabelskyddssystem • Lätt konstruktion – 5 gånger lättare än betong • Betydligt bättre hållfasthet än kabelrännor i termoplast • Överensstämmer med alla betydande europeiska specifikationer avseende brandbeständighet • Ingen värmepåverkan eller värmeutvidgning • Stort tillbehörssortiment som gör systemet flexibelt och enkelt att använda

Multikanal QA4 XL clipless, motsvarar 4stk, 1 meters 160mm SRE-rör.

0666219

Multikanaler i QA-serien, är ett lätt och innovativt kabelskydd med flera fack. Som utgör ett modernt alternativ till traditionella kabelrör. Lämpar sig väl att förläggas som nedgrävda ledningar, tvärkanalisation under väg eller järnväg, i tunnlar, broar och viadukter samt även för längsgående ledningar.  Kanalen sammanfogas med ett clipless-utförade, vilket innebär att man enkelt klickar ihop delarna med varandra. Fördelen med detta är även att kanalen möjliggör 2 ° flexibilitet inom sin anslutning vilket  resulterar i att man med enkelhet skapar en naturliga böjar som kan följ kurvningen på spår, väg eller tunnelinstallation. Vid förläggning kan man även montera ihop 3-4 kanaler vid sidan av och sedan lyfta ner dessa för att förläggas i schakt.

Övergång från Multikanal QA4 till 4st separata 110mm-rör. Adapter fäst

0666316

Övergång från Multikanal til 4 st separata 110mm - rör, erbjuder en sömnlös intrigation mellan traditionella kanaler och Multikanal. Fästes med 4 stk klips (ingår ej), ska övergångsadaptern anslutas på Han-ände av QA-Kanal så måste en Hon-till honadapter (ingår ej) anslutas först. 

Övergång från Multikanal QA6 till 6st separata 110mm-rör. Adapter fäst

0666317

Övergång från QA6-kanal till 6st vanliga 110-rör SRN eller SRS.

Övergång från Multikanal QA9 till 9st separata 110mm-rör. Adapter fäst

0666318

Övergång från QA9-kanal till 9st vanliga 110-rör SRN eller SRS.

Övergång från Multikanal QA4XL till 4st separata 160mm-rör. Adapter fä

0666319

4st Övergångar från QA4XL-kanalen till 4st vanliga 160-rör SRN eller SRS.

Skarv mellan två handelar, för Multikanal QA4

0666320

Skarvdel till QA4-kanalen för att skarva två stycken hanändar.

Skarv mellan två handelar, för Multikanal QA6.

0666321

Skarvdel till QA6-kanalen för att skarva två stycken hanändar.

Skarv mellan två handelar, för Multikanal QA9.

0666322

Skarvdel till QA9-kanalen för att skarva två stycken hanändar.

Skarv mellan två handelar, för Multikanal QA4 XL.

0666323

Skarvdel till QA4XL-kanalen för att skarva två stycken hanändar.

QA4-gummitätning. Tätar mellan QA-delar.

0666324

Används för att täta skarvarna på Multikanalen. Dessa monteras på Han-änden av Multikanalen (med hjälp av smörjmedel om det behövs) detta måste göras innan kanalerna ansluts till varandra. Passar QA4/QA4-delar. Ø=220mm.

Gummitätning för att täta Multikanal QA6 skarvar, vid krav på tät kana

0666325

Används för att täta skarvarna på Multikanalen. Dessa monteras på Han-änden av Multikanalen (med hjälp av smörjmedel om det behövs) detta måste göras innan kanalerna ansluts till varandra. Passar QA6/QA6-delar. Ø=280mm.

Gummitätning för att täta Multikanal QA9 och QA4XL skarvar, vid krav p

0666326

Används för att täta skarvarna på Multikanalen. Dessa monteras på Han-änden av Multikanalen (med hjälp av smörjmedel om det behövs) detta måste göras innan kanalerna ansluts till varandra. Passar QA9/QA9-delar och QA4XL/QA4XL-delar. Ø=335mm.

Klips för att fästa Multikanal QA-delar med varandra. Det krävs 4st kl

0666327

Används för att fästa 110/160mm övergångsadapter till QA-Multikanal, där det då krävs 4 stk klips (en på vardera sida). Ska även användas om kanalen är förlagd i miljöer där stor termisk expansion eller kontraktion förväntas pågå. Även då ska minst en på vardera sida av anslutningen fästas. Om Clipless-systemet av någon anledning skulle gå sönder på QA-Multikanalen så går det att använda dessa klips för att fästa ihop kanalerna, på det sättet så behöver inte hela 1 meters sektionen skiftas ut.

Multikanal QA4 clipless, motsvarar 4stk, 1 meters 110mm SRE-rör.

0666364

Multikanaler i QA-serien, är ett lätt och innovativt kabelskydd med flera fack. Som utgör ett modernt alternativ till traditionella kabelrör. Lämpar sig väl att förläggas som nedgrävda ledningar, tvärkanalisation under väg eller järnväg, i tunnlar, broar och viadukter samt även för längsgående ledningar.  Kanalen sammanfogas med ett clipless-utförade, vilket innebär att man enkelt klickar ihop delarna med varandra. Fördelen med detta är även att kanalen möjliggör 2 ° flexibilitet inom sin anslutning vilket  resulterar i att man med enkelhet skapar en naturliga böjar som kan följ kurvningen på spår, väg eller tunnelinstallation. Vid förläggning kan man även montera ihop 3-4 kanaler vid sidan av och sedan lyfta ner dessa för att förläggas i schakt.      

Multikanal QA6 clipless, motsvarar 6stk, 1 meters 110mm SRE-rör.

0666366

Multikanaler i QA-serien, är ett lätt och innovativt kabelskydd med flera fack. Som utgör ett modernt alternativ till traditionella kabelrör. Lämpar sig väl att förläggas som nedgrävda ledningar, tvärkanalisation under väg eller järnväg, i tunnlar, broar och viadukter samt även för längsgående ledningar.  Kanalen sammanfogas med ett clipless-utförade, vilket innebär att man enkelt klickar ihop delarna med varandra. Fördelen med detta är även att kanalen möjliggör 2 ° flexibilitet inom sin anslutning vilket  resulterar i att man med enkelhet skapar en naturliga böjar som kan följ kurvningen på spår, väg eller tunnelinstallation. Vid förläggning kan man även montera ihop 3-4 kanaler vid sidan av och sedan lyfta ner dessa för att förläggas i schakt.

Multikanal QA9 clipless, motsvarar 9stk, 1 meters 110mm SRE-rör.

0666369

Multikanaler i QA-serien, är ett lätt och innovativt kabelskydd med flera fack. Som utgör ett modernt alternativ till traditionella kabelrör. Lämpar sig väl att förläggas som nedgrävda ledningar, tvärkanalisation under väg eller järnväg, i tunnlar, broar och viadukter samt även för längsgående ledningar.  Kanalen sammanfogas med ett clipless-utförade, vilket innebär att man enkelt klickar ihop delarna med varandra. Fördelen med detta är även att kanalen möjliggör 2 ° flexibilitet inom sin anslutning vilket  resulterar i att man med enkelhet skapar en naturliga böjar som kan följ kurvningen på spår, väg eller tunnelinstallation. Vid förläggning kan man även montera ihop 3-4 kanaler vid sidan av och sedan lyfta ner dessa för att förläggas i schakt.