Mikrorör UV-beständiga

Mikrodukter är designade för långtidsskydd av fiberoptiska kablar och är särskilt lämpliga för installation av mikrokablar. Mikrodukter av typen UV är UV-beständiga och tjockväggiga och uppnår sin mekaniska robusthet och funktionella prestanda genom extra godstjocklek och behöver inget ytterligare mekaniskt skydd vid direktförläggning i mark eller utomhus. Testade till minst 20 års UV-beständighet i Norden.