Brand- och värmedetektorer

Melbye levererar rökdetektorer som är godkända enligt EN-14604 och uppfyller kraven för rökdetektorer i TEK-17.
Vi saluför bara optiska rökdetektorer med olika funktioner och användningsområden, både 9-volts och 230-volts med batteri backup.

230 volt brandlarm kan kopplas ihop med andra enheter, antingen trådlöst eller via kabel. Enheterna levereras med batterier som har en livslängd på 10 år.

9V brandvarnaren kan kopplas ihop med andra enheter trådlöst.

Brandvarnarna har en inbyggd testknapp. Vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som utlöser larmet, går den ned i viloläge under 10 minuter.