Inomhuskabel

Fiberoptiska kablar anpassade för installationer inomhus. De är huvudsakligen konstruerade för att installeras med dragkraft. Kablarna är flexibla för att möta de installationstekniska utmaningar som en installation inomhus ofta innebär. Självklart är de också halogenfria, CPR- och brandklassade för att möte de krav som ställs på installationer inomhus.