Blåsfiber EPSU Multimode

Slät blåsfiber för installation i mikrotuber, anpassade främst för tuber med inner diameter 3,5mm. 2 och 4 fiber kan även installeras i tuber med inner diameter 2,1mm. Fibrerna är inkapslade i ett akrylat med ett gult ytterhölje av HDPE. Finns som 2, 4, 8 eller 12 fiber och levereras på panna.

Mekaniska tester enligt IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21 och IEC 60794-1-53.