Blåsfiber multimode

Slät blåsfiber för installation i mikrotuber, anpassade främst för tuber med inner diameter 3,5 mm. 2 och 4 fiber kan även installeras i tuber med inner diameter 2,1 mm. Fibrerna är inkapslade i ett akrylat med ett oranget ytterhölje av HDPE. Finns som 2, 4, 8 eller 12 fiber och levereras på panna.

12 varianter

E-nummer 5044406
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 2x50/125 OM4 Blå HDPE YD 1.2mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 2
Fibertyp OM4
Kabeldiameter 1,2 mm
E-nummer 5044407
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 4x50/125 OM4 Blå HDPE YD 1.2mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 4
Fibertyp OM4
Kabeldiameter 1,2 mm
E-nummer 5044408
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 8x50/125 OM4 Blå HDPE YD 1.4mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 8
Fibertyp OM4
Kabeldiameter 1,4 mm
E-nummer 5044409
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 12x50/125 OM4 Blå HDPE YD 1.6mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 12
Fibertyp OM4
Kabeldiameter 1,6 mm
E-nummer 5044410
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 2x62.5/125 OM1 OG HDPE YD 1.2mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 2
Fibertyp OM1
Kabeldiameter 1,2 mm
E-nummer 5044411
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 4x62.5/125 OM1 OG HDPE YD 1.2mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 4
Fibertyp OM1
Kabeldiameter 1,2 mm
E-nummer 5044412
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 8x62.5/125 OM1 OG HDPE YD 1.4mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 8
Fibertyp OM1
Kabeldiameter 1,4 mm
E-nummer 5044413
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 12x62.5/125 OM1 OG HDPE YD 1.6mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 12
Fibertyp OM1
Kabeldiameter 1,6 mm
E-nummer 5044414
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 2x50/125 OM3 Blå HDPE YD 1.2mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 2
Fibertyp OM3
Kabeldiameter 1,2 mm
E-nummer 5044415
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 4x50/125 OM3 Blå HDPE YD 1.2mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 4
Fibertyp OM3
Kabeldiameter 1,2 mm
E-nummer 5044416
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 8x50/125 OM3 Blå HDPE YD 1.4mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 8
Fibertyp OM3
Kabeldiameter 1,4 mm
E-nummer 5044417
Produkt namn Blåsfiber EPSU MM 12x50/125 OM3 Blå HDPE YD 1.6mm färgkod S12 T2000m
Antal Fiber 12
Fibertyp OM3
Kabeldiameter 1,6 mm