Frogblue

Frogblue erbjuder installatörer, fastighetsägare och deras kunder en innovativ lösning där vi tar steget från smarta hem, till intelligenta hem. Oavsett om det är nyproduktion eller renovering. Inom el, belysning, uppvärmning eller larmsystem har Frogblue en lösning där både installation och brukandet av fastigheten blir enkel och kostnadseffektiv. Frogblue erbjuder en framtidssäker och användarvänlig lösning som lätt kan byggas ut vid behov.

Eftersom Frogblue kommunicerar via Bluetooth, skickar och tar varje frog emot meddelande med ”virtuella ledningar” detta gör att räckvidden ökar och kommuniceringen sker blixtsnabbt inom mesh-nätverket. Samtidigt har man ingen ”single point of failure”. Skulle det t.ex ske ett spänningsbortfall, startar systemet upp på under en sekund när spänningen är tillbaka. Här behöver vi inte vänta på att nätverket, eller någon annan huvudenhet ska hinna starta upp.  

Säkerhet är också något som Frogblue har högsta prioritet på, du möjlighet välja om det ska vara ett helt slutet system eller om det ska vara uppkopplat mot wifi eller molnet. Alltid med högsta säkerhetsfokus, varje meddelande som skickas i systemet har en 128bit kryptering och dessutom tilldelas varje meddelande en tidsstämpel. Din konfigurering av systemet sparas internt på en eller ett par frogs, det gör att senaste versionen alltid finns internt och alltid tillgänglig om man skulle vilja ändra eller lägga till något.

Med Frogblue-systemet är det inte frogblue som sätter begränsningar, det är brist på fantasi…

FrogDim1-0, Ljusreglering 1-kanal och 0st ingång för dim av bel.

1360922

Produktbeskrivning FrogDim1-0 1st ingång 0 utgångar Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal för dimning/koppling av ljus (110 – 240 V~). Koppling och dimning av alla ljuskällor som är godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Koppling av alla andra ljuskällor. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering (1 x 300 W vid 230 V~). Kortslutningsskydd Temeraturfrånkoppling (>75ºC) Snabb återanslutning vid spänningsbortfall (under 1sek) Matning 230V, inga kablar mellan frogsen. Allt sköts med "virtuella" kablar mellan frogsen Frogs är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i elcentral, infällda dosor eller direkt bakom strömbrytarna med 230V. Våra frogs bildar ett meshnätverk där allt från att dimra, styra belysning, värmereglering, regera på väder, sensorer för larm. Till att öppna dörrar, kort sagt dessa små frogs sammanfogar din fastighet från golv till tak. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har ”virtuella ledningar” till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogsen sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogsen är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen och all meddelandehistorik i flera månader.  

FrogDim1-1, Ljusreglerad 1-kanal och 1st ingångar för dim av bel.

1360923

Produktbeskrivning FrogDim1-1 1st ingång 1st utgång Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal för dimning/koppling av ljus (110 – 240 V~). Koppling och dimning av alla ljuskällor som är godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Koppling av alla andra ljuskällor. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering (1 x 300 W vid 230 V~). Kortslutningsskydd Temeraturfrånkoppling (>75ºC) Snabb återanslutning vid spänningsbortfall (under 1sek) Matning 230V, inga kablar mellan frogsen. Allt sköts med "virtuella" kablar mellan frogsen Frogs är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i infällda dosor eller direkt bakom strömbrytarna med 230V. Våra frogs bildar ett meshnätverk där allt från att dimra, styra belysning, värmereglering, regera på väder, sensorer för larm. Till att öppna dörrar, kort sagt dessa små frogs sammanfogar din fastighet från golv till tak. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har ”virtuella ledningar” till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogsen sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogsen är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen och all meddelandehistorik i flera månader.

FrogDim1-3, Ljusreglerad 1-kanal och 3st ingångar för dim av bel.

1360924

Produktbeskrivning FrogDim1-3 Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal för dimning/koppling av ljus (110 – 240 V~). Koppling och dimning av alla ljuskällor som är godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Koppling av alla andra ljuskällor. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering (1 x 300 W vid 230 V~). Kortslutningsskydd Temeraturfrånkoppling (>75ºC) Snabb återanslutning vid spänningsbortfall (under 1sek) Matning 230V, inga kablar mellan frogsen. Allt sköts med "virtuella" kablar mellan frogsen Frogs är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i elcentral, infällda dosor eller direkt bakom strömbrytarna med 230V. Våra frogs bildar ett meshnätverk där allt från att dimra, styra belysning, värmereglering, regera på väder, sensorer för larm. Till att öppna dörrar, kort sagt dessa små frogs sammanfogar din fastighet från golv till tak. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har ”virtuella ledningar” till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogsen sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogsen är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen och all meddelandehistorik i flera månader.

FrogDim2-2, Ljusreglerad 2-kanal och 2st ingångar för dim av bel.

1360925

Produktbeskrivning FrogDim2-2 2st ingångar och 2st utgångar. Multifunktionellt dimmerställdon med en kanal för dimning/koppling av ljus (110 – 240 V~). Koppling och dimning av alla ljuskällor som är godkända för bakkantsstyrning. Framkantsstyrning är endast tillåtet för induktiva laster. Koppling av alla andra ljuskällor. Med komfort- och tidsfunktioner, effektmätning och kortslutningsdetektering (1 x 300 W vid 230 V~). Kortslutningsskydd Temeraturfrånkoppling (>75ºC) Snabb återanslutning vid spänningsbortfall (under 1sek) Matning 230V, inga kablar mellan frogsen. Allt sköts med "virtuella" kablar mellan frogsen Frogs är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i elcentral, infällda dosor eller direkt bakom strömbrytarna med 230V. Våra frogs bildar ett meshnätverk där allt från att dimra, styra belysning, värmereglering, regera på väder, sensorer för larm. Till att öppna dörrar, kort sagt dessa små frogs sammanfogar din fastighet från golv till tak. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har ”virtuella ledningar” till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogsen sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogsen är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen och all meddelandehistorik i flera månader.