Kortslutningssäkra klammer för låg/högspänning

Klämmorna är utformade för att skydda kabelsystem från skador vid kortslutning. De är lätta att installera, har stor styrka, är motståndskraftiga mot yttre påfrestningar och kan lätt anpassas till lokala förhållanden. Avsedd för enkel/trekantsformation.

Klämmorna är breda och har därmed ett lågt yttryck (tryck per mm2) mot kabelhöljet. De är gjutna i glasfiberförstärkt polyamid, vilket särskilt kännetecknas av sin höga hållfasthet, åldringsbeständighet och god värmebeständighet.

Testad enligt IEC 61914.