Mikrorör DBS UV-beständiga

UV-beständiga mikrorör anpassade för installation (blåsning) av minikabel. Tuberna är av lågfriktiontyp med ett inre silikonskikt speciellt utvecklat för att minimera friktionen mot kabeln. Friktionskoefficienten (COF) är ≤ 0,10 enligt IEC/TR 62470:2011 metod A. Mikrorören är halogenfria och testade till minst 20 års UV-beständighet i Norden.

Förläggning: Utomhus direkt i mark eller på fasad och stege.
Användningsområde: Kanalisation utomhus för minikabel i områdes- och ortsamanbindandenät.

5 varianter