Lock för kopplingsbrunn

HDPE-lock A15 till kabelbrunn FF4545, låsbart med pentabult. FR90mm.

0666095

A15 lock till FF4545 är tillverkad i HDPE och är låsbara med Pentaheadlåsning, integrerad flytram på 90mm.  Lämpar sig för område till fotgängare och cyklister 

HDPE-lock A15 till kabelbrunn FF6045, låsbart med pentabult. FR90mm.

0666096

A15 brunnslock till FF6045 är tillverkad i HDPE och är låsbara med Pentaheadlåsning, med integrerad flytram på 90mm.  Lämpar sig för område till fotgängare och cyklister 

Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF4545, FR70mm, låsbart m pentabult

0666268

B125 brunnslock till FF4545 i gjutjärn låsbart med pentahead bult, integrerad flytram på 70mm. Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.  

Gjutjärnslock B125 till kabelbrunn FF6045, FR70mm, låsbart m pentabult

0666273

B125 brunnslock till FF6045 i gjutjärn, låsbart med pentahead bult. Integrerad flytram 70mm.  Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.  

Gjutjärnslock B125 till SW1730, FR45mm, låsbart m pentabult

0666298

B125 brunnslock till SW1730-18 i gjutjärn, låsbart med pentahead bult integrerad flytram på 45mm. Lämpar sig för installation i gång, cykelvägar och garageuppfarter för personbil.  

HDPE-lock A15 till kabelbrunn SW1730, Grönt, exkl bult (49010031)

0666348

A15 Brunnslock till kabelbrunn SW1730-18, grönt PEH lock låsbart med pentahead bult (ingår ej).  Lämpar sig för grönområde.   OBS! Kom ihåg att köpa till bult 49010031. 

FF6045 Gjutjärnslock D400 fast ram, 2-delat, ej lås

49010400

D400 brunnslock till FF6045 i gjutjärn, 2-delat ej låstbart med fast ram som bygger 100 mm.  Lämpar sig för installation i vägens körbana.

Gjutjärnslock B125 till SW1220, FR46mm, låsbart m pentabult.

49010572

B125 brunnslock till kabelbrunn SW1220-18 i gjutjärn låsbart med pentahead bult, integrerad flytram på 46mm. Lämpar sig för installation i gång, cykelvägar och garageuppfarter för personbil.  

HDPE-lock A15 till kabelbrunn SW1220, låsbart med pentabult. Grönt.

49010573

A15 Brunnslock till kabelbrunn SW1220-18, grönt PEH lock låsbart med pentahead bult.   Lämpar sig för grönområde.  

Ifyllnadslock B125 Kabelbrunn FF6045, H=75mm Klarar 60mm sten

49010589

B125 ifyllnadsbrunnslock till FF6045, låsbart och klarar ett stendjup på 60mm.  Används vid installationer i hårdgjord yta exempelvis torgmiljö med stenlagd yta.