Öppen och tydlig aktör inom hållbarhet

Hållbarhet är en del av vår bolagsstyrning

Vårt hållbarhetsarbete är förankrat i organisationen genom vår hållbarhetsstrategi som har godkänts av Melbyes styrelse. Alla våra medarbetare har ett ansvar för att bidra till vår handlingsplan och vårt hållbarhetsarbete.

Vi fokuserar på ständiga förbättringar i allt vi gör, och detta är integrerat i vårt ledningssystem. Genom att sätta tydliga mål och visa ansvar i attityd och handling stärker vi våra värderingar – Laganda, Professionalism och Innovation.

Sedan flera år har den norska delen av Melbye Group - Melbye Skandinavia Norge AS, certifierats enligt kraven i kvalitets- och miljöstanderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Kvalitets- och miljöledningssystemet liksom själva organisationen är uppbyggt kring våra huvudprocesser.

På sikt strävar vi efter att få på plats en egen hållbarhetsredovisning och att lyfta fram vårt bidrag över tid, samt att ISO-certifiera alla enheter inom Melbye Group.

Leverandører som har godkjent Melbyes Code of Conduct i 2022

Ansvarig samarbetspartner

Melbye är en ansvarsfull samarbetspartner som utövar tillbörlig aktsamhet (due diligence) och ställer krav på leverantörer gällande efterlevnad. Det gör vi främst genom de etiska riktlinjerna i vår uppförandekod. Av alla våra befintliga leverantörer har 90 % hittills bekräftat att de godkänner och följer Melbyes uppförandekod.

Kartläggning av risker
Vi arbetar också aktivt med att granska och utvärdera våra leverantörer i samband med vår kartläggning av risker. Vi ska kontinuerligt arbeta för att förbättra öppenheten och kommunikationen inom detta område. Vi kommer att publicera en årlig rapport om vårt arbete med due diligence, i enlighet med ramverket Etisk Handel Norge.

Öppenhetslagen och due diligence-bedömningar För att följa den nya norske öppenhetslagen kommer det att vara särskilt viktigt att arbeta aktivt med due diligence för hållbara affärsmetoder i framtiden. Det gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i leveranskedjan, där vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder.  ​

Genom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge kan vi alltid försäkra våra kunder om att vi får god rådgivning och uppföljning i enlighet med tillbörlig aktsamhet.

Total antall leverandører fordelt på verdensdeler

Utvärdering av huvudleverantörer

På Melbye utvärderar vi våra huvudleverantörer enligt samma principer som vi själva lever efter. ​Vi föredrar leverantörer som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, eller motsvarande. ​Alla nya leverantörer kommer att bedömas i enlighet med företagets kvalitetssäkringssystem och revisionsformulär. Dessutom måste alla leverantörer, baserat på kartläggning av risker, genomgå en fysisk revision. 

76 % av våra leverantörer kommer från Europa, 5,4 % kommer från USA/Australien och 18 % kommer från Asien. I Asien har vi våra egna inspektörer som arbetar för vår räkning.

Samma krav ställs naturligtvis på alla företag inom Melbye Group. ​

Vill du veta mer om Melbye?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!