Öppen och tydlig aktör inom hållbarhet

Hållbarhet är en del av vår bolagsstyrning
 

Vårt hållbarhetsarbete är förankrat i organisationen genom vår hållbarhetsstrategi som har godkänts av Melbyes styrelse. Alla våra medarbetare har ett ansvar för att bidra till vår handlingsplan och vårt hållbarhetsarbete.

Vi fokuserar på ständiga förbättringar i allt vi gör, och detta är integrerat i vårt ledningssystem. Genom att sätta tydliga mål och visa ansvar i attityd och handling stärker vi våra värderingar – Laganda, Professionalism och Innovation.

Sedan flera år har den norska delen av Melbye Group - Melbye Skandinavia Norge AS, certifierats enligt kraven i kvalitets- och miljöstanderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Kvalitets- och miljöledningssystemet liksom själva organisationen är uppbyggt kring våra huvudprocesser.

På sikt strävar vi efter att ISO-certifiera alla enheter inom Melbye Group.


Leverandører som har godkjent Melbyes Code of Conduct i 2022

Ansvarsfull samarbetspartner

På Melbye fokuserar vi på att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer och vi har arbetat med kvalitetsinspektioner under många år.

Tillbörlig aktsamhet, transparenslagen och den brittiska lagen om modernt slaveri

Melbye är vi en ansvarsfull samarbetspartner. Vi använder tillbörlig aktsamhet för hållbara affärsmetoder inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och modernt slaveri i leverantörskedjan. Detta gör vi genom att fokusera på vår Code of Conduct; genom riskkartläggning, god dialog, revision och utvärdering samt genom att vidta nödvändiga åtgärder.

Hittills har 93% av alla våra befintliga leverantörer bekräftat att de godkänner och följer Melbyes Code of Conduct. 

Genom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge kan vi alltid försäkra våra kunder om att vi får god rådgivning och uppföljning i samband med tillbörlig aktsamhet-bedömningar. Enligt ramverket av Etisk Handel Norge publicerar vi en årlig rapport om vårt arbete med tillbörlig aktsamhet.

Läs mer om tillbörlig aktsamhet

Total antall leverandører fordelt på verdensdeler

Utvärdering av huvudleverantörer

På Melbye utvärderar vi våra huvudleverantörer enligt samma principer som vi själva lever efter. ​Vi föredrar leverantörer som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, eller motsvarande. ​Alla nya leverantörer kommer att bedömas i enlighet med företagets kvalitetssäkringssystem och revisionsformulär. Dessutom måste alla leverantörer, baserat på kartläggning av risker, genomgå en fysisk revision. 

Samma krav ställs naturligtvis på alla företag inom Melbye Group. ​

77,5 % av våra leverantörer kommer i dag från Europa, 4,7 % kommer från USA/Australien och 17,7 % kommer från Asien. I Asien har vi våra egna inspektörer.

Vill du veta mer om Melbye?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!