En hållbar infrastruktur börjar med innovativa lösningar under jord.

Upptäck Melbyes sortiment av innovativa och flexibla lösningar som installeras snabbt och smidigt på plats, utan betong och tunga maskiner. Resultatet blir hållbart och kostnadseffektivt.


Modulbyggda lösningar som skapar ett unikt och hållbart resultat

Du behöver inte använda betong

Våra modulbyggda lösningar installeras utan betonggjutning och tunga maskiner.

Lösningarna uppfyller alla krav på hållfasthet

De har lika hög hållfasthet som traditionella lösningar.

Tids- och kostnadseffektiva

Installationen kräver inga tunga maskiner, lösningarna är flexibla och kan återanvändas.

Modulerna väger lite och monteras manuellt

Den tyngsta modulen väger 25 kg. Lösningarna monteras snabbt av 1-2 personer.


Melbyes alternativ till betong - modulbyggt, starkt och flexibelt!

Våra modulbyggda brunnar och kanaler installerar du snabbt och enkelt och utan att använda platsgjuten betong. Ändå har de samma höga hållfasthet som de traditionella lösningarna med betong.

Produkterna är lätta att hantera, eftersom de väger lite och levereras i moduler. De byggs ihop på plats utan behov av tunga maskiner och bildar ett unikt system för kabeldragning under jord.

För dig innebär detta stor flexibilitet, enklare installation och minskade kostnader. 

Läs mer

Kabelbrunnen Ultima Connect

Kabelbrunnen Ultima Connect är designad för framtidens infrastruktur. Den består av moduler i komposit, som snabbt byggs ihop på plats, utan behov av betong och stora maskiner. Brunnen är skalbar, flexibel och kostnadseffektiv - samtidigt har den lika hög hållfasthet som de traditionella alternativen.

Läs mer om Ultima Connect

Referensprojekt

 I projektet ”Fjärrstyrning Mora” har Melbyes kabelränna PROtrough gett flera fördelar för entreprenören.

  • ”Fjärrstyrning Mora” vill ge ett säkrare, flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem.
  • - Där traditionella alternativ ofta läggs på utsidan av bron, var det et stort plus at PROtrough kunde förläggas på insidan. 

EVOLENT

Referensprojekt

Det krävdes flexibilitet, djup, och möjlighet att bygga i nivåer. Att använda platsgjuten betong var omöjligt. Ultima Connect var lösningen!
 

  • NCC’s första ULTIMA Connect-projekt
  • Kanalisation i tre nivåer med den djupaste brunnen
  • ULTIMA Connect var ensam på marknaden att klara det!

NCC/SWEDAVIA ARLANDA


QA Multikanaler

QA Multikanaler är ett flerkanalssystem som erätter betonggjuten OPI-kanalisation.
De används för nedgrävda ledningar, som tvärkanalisation under väg eller järnväg, i tunnlar, broar och viadukter samt för nedgrävda längsgående ledningar. 

QA Multikanaler har en modulbyggd design som snabbt installeras på plats med ett enkelt klicksystem, utan användning av betong. Modulerna är lätta men har hög krossresistens. 

Läs mer om QA Multikanaler

Kabelskydd PROtrough

Vårt innovativa och moderna kabelskyddssystem för järnvägslösningar

PROtrough är ett innovativt, lätt och brandtåligt
kabelskyddssystem som utgör ett modernt
alternativ till traditionella betongrännor för järnväg, snabbspårväg och elnät.

Vi har tagit fram en rad olika lösningar där rännorna ingår. Systemet underlättar kabelhanteringen och är lätt att komma åt. PROtrough består av lätta moduler, som är smidiga att installera och som skapar ett säkert, flexibelt och hållbart system.

Läs mer om PROtrough

Våra brunnar och kanaler i olika typer av applikationer


Vill du veta mer om våra hållbara lösningar för infrastruktur?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!