Melbyes lösningar för järnväg

Moderna och flexibla lösningar för järnvägsprojekt.


Brunnar och kabelskydd i en sömlös integration

Vi erbjuder moderna och flexibla lösningar för olika behov inom järnvägsindustrin. Tillsammans bildar de en sömlös och flexibel lösning för nya järnvägsprojekt, men de är också de optimala lösningarna i projekt där enstaka produkter behöver uppgraderas och ersättas med en ny. Oavsett projektets behov, installeras våra lösningar utan betong, har hög hållfasthet och är tids- och kostnadseffektiva.

Våra lösningar uppfyller de tekniska kraven från Trafikverket. 


Modulbyggda lösningar som skapar ett unikt och hållbart resultat

Installeras utan betonggjutning och tunga maskiner

Uppfyller alla krav på hållfasthet

Tids- och kostnadseffektivt resultat

Modulerna väger max 25 kg och monteras snabbt ihop på plats


ProTrough - kabelskydd längs med spåren

ProTrough är ett innovativt, lätt och brandtåligt
kabelskyddssystem som utgör ett modernt
alternativ till traditionella betongrännor för järnväg, snabbspårväg och elnät.


Sömlös integration med andra lösningar

PROtrough utformats för att erbjuda en sömlös integration med vårt sortiment av brunnar och kanaler, s¨åsom Ultima Connect och Multikanalen QA.  


QA Multikanaler för tvärkanalisation under järnvägsspåret

Våra QA Multikanaler är ett flerkanalssystem som används för nedgrävda ledningar, som tvärkanalisation under väg eller järnväg, i tunnlar, broar och viadukter samt för
nedgrävda längsgående ledningar.

Modulerna väger mindre än 20 kg och har därmed betydande arbetsmiljöfördelar. De kan utan problem lyftas och installeras av en person i enlighet med föreskrifterna för manuell hantering. Tack vare den låga vikten och användarvänligheten minskar både tidsåtgången och kostnaderna.


Högre hållfasthet och livslängd

QA Multikanaler kan läggas på mindre djup och har högre hållfasthet än konventionella alternativ. Den höga hållfastheten och systemets robusta egenskaper innebär att ingen betong eller andra specialmaterial behövs.

Utgrävt material kan återanvändas vid ominstallation vilket minskar tidsåtgången, kostnaderna och behovet av tunga markarbeten


Våra lösningar för ett lyckat järnvägsprojekt


Är du nyfiken på våra helhetslösningar inom järnväg?

Kontakta oss

Våra brunnar och kanaler i olika typer av applikationer