Brunnslock

som pallar trycket

Säkra brunnslock för alla installationsmiljöer

Vi på Melbye har ett av marknadens bredaste sortiment av brunnar, vilket gör att vårt sortiment på brunnslock är ännu större. Olika miljöer och användningsområden ställer olika krav på val av brunnslock och belastningsklasser. Vissa installationer har också särskilt höga krav på säkerhet och skalskydd. För dessa tillfällen har tagit fram låsbara innerlock med möjlighet till eftermontering och som motsvarar rekommendationerna från både PTS och Robust Fiber.

Hur väljer du rätt brunnslock?

I vissa fall ställs krav på att både brunn och brunnslock ska klara belastning från ett flygplans noshjul, eller tunga truck- och lyftanordningar vid exempelvis hamnar och andra lager- och rangerytor. Och vid ytterligare andra tillfällen handlar det om grönytor, gångvägar eller vägbanor. Vilket lock du ska välja beror först och främst på vilken av våra brunnar du valt. Det är också viktigt att välja lock efter funktionalitet, användningsområde, kringliggande miljö och krav på belastning.


Belastningsklasser

Var noga med att välja rätt brunnslock och belastningsklass till varje enskild brunnsinstallation. Tänk på att det i de allra flesta fall är fördelaktigt att utgå från brunnslocket när du beslutar vilken brunn du ska använda. Krav på belastningsklass på lock och typ av område är det som oftast styr val av brunn och det som bestämmer ytter/innermått på brunnen. Du är alltid välkommen att kontakta vårt team som finns där för att guida dig till rätt lösning


Låsbara innerlock med möjlighet till eftermontage

Säkerhet och skydd mot intrång är frågor som dyker upp allt oftare, särskilt när det kommer till samhällskritisk infrastruktur. Något som PTS och Robust Fiber gått ut med rekommendationer kring. Vår lösning, som passar till våra brunnar FF och C2, bygger på ett låsbart innerlock som kan eftermonteras med enkla ingrepp.

Locket ger dig möjlighet att själv välja det låssystem som används i den organisation som ska hantera drift och underhåll. Det låsbara innerlocket täcks av ett yttre lock, i marknivå. Låset kommer därför att vara skyddat från yttre påverkan som sand, väder och vind. Därmed förlängs livslängden på låsanordningen jämfört med fasta lås, monterade i marknivå.


Läs mer om våra produkter

Vill du veta mer om våra brunnslock och systemlösningar?

Team Infrastruktur på Melbye har tillsammans en bred erfarenhet av olika infrastrukturprojekt och olika lösningar. Vi hjälper dig gärna se nya möjligheter. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan, ange gärna om du har någon specifik fråga, så kontaktar vi dig och berättar mer.

Vilka är Team Infrastruktur?

Vill du hålla dig uppdaterad om hur vi arbetar med infrastruktur?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev