Melbye tipsar - såhär installerar och underhåller du dina brandvarnare


Underhåll dina brandvarnare på ett säkert sätt

När det börjar brinna är varje sekund viktig! Det allra viktigaste för brandsäkerheten är en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren bör därför testas och underhållas regelbundet. Den 1 december är Brandvarnarens dag - en vänlig påminnelse om att testa, rengöra och byta ut dina batterier. 

Vi på Melbye Installation har god kompetens inom brandsäkerhet, och kan erbjuda ett brett utbud av brandvarnare med olika egenskapar.

Här visar vi dig hur du underhåller dina brandvarnare på ett säkert sätt.

Se vårt utbud av brandvarnare

Synkronisering av 3V-brandvarnare

Melbyes försäljningschef Jonas Andersson visar hur du parkopplar brandvarnare med integrerade 3V-batterier. 

1. Brandvarnare 1: Håll inne den svarta knappen på baksidan tills lysdioden på framsidan lyser med fast, rött sken. Den är nu MASTER-enhet.

2. Brandvarnare 2:  Håll inne den svarta knappen på baksidan, tills lysdioden på framsidan blinkar tre gånger. 

3. Verifiera parkopplingen genom att hålla inne testknappen på MASTER-enheten i 10 sek.

 

 

Synkronisering av 230V-brandvarnare

Jonas visar hur du kopplar ihop våra 230V-enheter med 9W batteribackup. 

1. Håll inne den vita knappen på ena brandvarnaren i 5 sek, tills lysdioden bredvid lyser rött. Den är nu MASTER och synkroniserbar i 30 sek.

2. Håll inne samma knapp på andra enheten, i ca 2 sek tills lysdioden blinkar tre gånger.

3. Verifiera synkroniseringen genom att hålla inne testknappen på MASTER-enheten i 10 sekunder. 

Underhåll och rengöring av brandvarnare

Melbyes Tom Erik Stampe visar hur du rengör och underhåller dina brandvarnare.

  • Använd en dammsugare för att ta bort damm och smuts
  • Testa brandvarnarens funktion genom att hålla inne testknappen
  • Öppna brandvarnaren med hjälp av knappen bredvid gul markering på sidan
  • Lysdioderna på brandvarnarens framsida indikerar om det finns problem med nätverket eller om batteriet behöver bytas. 

Underhåll och rengöring av värmedetektorer

Se när Tom Erik Stampe visar hur du rengör och underhåller dina värmedetektorer.

  • Använd en dammsugare för att ta bort damm och smuts
  • Testa brandvarnarens funktion genom att hålla inne testknappen
  • Öppna brandvarnaren med hjälp av knappen bredvid gul markering på sidan
  • Lysdioderna på brandvarnarens framsida indikerar om det finns problem med nätverket eller om batteriet behöver bytas. 
  • Ta hjälp av vår brandvarnarguide för rätt installation.

Vill du veta mer om våra lösningar inom Installation?

Kontakta oss