Melbyes QA-multikanaler sparade 1300 arbetstimmar 

När norska Ask Elektro AS tilldelades uppdraget för elinstallationer i en 25 000 m² industribyggnad i Kongsberg krävdes lösningar som tog hänsyn till en rad behov och kravställningar. Valet föll på Melbyes QA Multikanal.

Uppdraget

Industrifastigheten och verksamheten i Kongsberg hade ett omfattande behov av strömförsörjning. Samtidigt behövde Ask Elektro hitta lösningar som tog hänsyn till olika behov av kabeldragningar, befintliga installationer och korsande fundament vilket samtidigt gjorde det till en fråga om utrymme, tid- och kostnadsplan och arbetssituation för teamet på plats. Vår norska kollega Erland Stakvik, fick kontakt med Ask Elektros projektledare Håkon Ask, och tillsammans diskuterade de svårigheterna och möjligheterna.

Lösningen

Lösningen blev Melbyes QA Multikanaler som kräver betydligt mindre utrymme än traditionell kanalisation. Ask Elektro hade tidigare projekterat 1 600 arbetstimmar för arbetet med kanalisation. Med Melbyes lösning och tack vare den unika konstruktionen av QA Multikanal kunde arbetet färdigställas på endast 300 arbetstimmar. En besparing på hela 1300 arbetstimmar.

"I det här projektet har Melbyes multikanaler varit en avgörande förändring som har sparat oss otroligt mycket tid och utrymme. Vi hade planerat 1 600 timmar med traditionella 110 mm rör, men med multikanalerna lyckades vi slutföra jobbet på bara 300 timmar. Detta har i sin tur resulterat i en kostnadsbesparing som vi är mycket nöjda med!"

- Håkon Ask, projektledare i Ask Elektro AS


QA Multikanal – originalet från Melbye

Melbye har genom sitt förvärv av tidigare QA Produkter AB marknadsfört originalet av dessa Multikanaler. QA står för Quality Assurance och i över 20 år har vi tillsammans med tillverkaren utvecklat QA Multikanaler för att möta marknadens krav och behov på hållfasthet, smidighet och kostnadseffektivitet.

Platsbesparande och idealisk för både trånga och grunda utrymmen

Melbyes QA Multikanal har unika egenskaper som möjliggör förläggning i både trånga och grunda utrymmen. Tack vare design och konstruktion kan utrymmet maximeras och schaktytan minimeras på både bredden och djupet utan att hållfastheten påverkas. Varje meter av QA Multikanal motsvarar 4, 6 eller 9 meter traditionell kanalisation, beroende på vilken storlek på QA Multikanal du väljer.

Ask Elektro installerade 850 meter QA6 (6-fack) Multikanaler där stora delar av kanalisationen gick under industribyggnadens fundament. För installationen med Melbye QA behövdes en dikesbredd på endast 522 mm i stället för 1 560 mm dikesbredd med traditionell kanalisation. En besparing i tid, pengar och arbetsinsats.

"För att installera multikanalerna behövs inga komplexa installationsförfaranden som tunga lyft eller stora maskiner. Installationen går snabbt och sektionerna hanteras manuellt. För Ask Elektro AS ledde detta till betydande tidsbesparingar."

- Erland Stakvik, försäljningschef för infrastruktur på Melbye


Smidiga Multibanks

Melbye QA Multikanalers design gör det också möjligt att enkelt sammankoppla modulerna på både bredden och höjden till sk Multibanks eller Multiblock. Ett arbetssätt som inte bara underlättar förläggningsarbetet utan det är otroligt platsbesparande och tidseffektivt.


Var kan jag använda Melbye QA Multikanal?

Du kan använda Melbyes QA-kanaler överallt där du vill ha en smidig och effektiv kanalisation förlagd.
Tack vare den höga hållfastheten klarar våra Multikanaler också ett grundare förläggningsdjup. Något som kan vara önskvärt inte minst i stadsmiljöer där det många gånger redan finns kanalisation för el, fjärrvärme gas, fiber, vatten, avlopp etc. Modulerna i våra QA Multikanaler är lätta och smidiga att hantera vilket ytterligare underlättar förläggning i trånga och grunda utrymmen.

Melbyes QA Multikanaler har en hög UV-beständighet och klarar även att förläggas ovan jord, exempelvis längs broar och viadukter.


Snabbare förläggning och återställning

Oavsett vilken storlek du väljer på QA Multikanal levereras den i längder om en meter som snabbt installeras manuellt med några enkla handgrepp. Schaktytan kan återställas i samma takt som förläggning sker vilket ger en plan markyta som kan användas för ordinarie verksamhet. I de fall det är tillåtet kan schaktmassorna användas för återfyllnad utan att det påverkar QA Multikanalen. Utöver att det är ett smidigt och effektivt sätt att arbeta med kanalisation ger det tidsbesparingar som ofta kan räknas om till kostnadsbesparingar för projektet i sin helhet.


Lätt material i 100% återvunnen HDPE

Melbyes QA Multikanaler är tillverkade i 100% återvunnen HDPE. Produkten har hög krossresistens tack vare sin utformning och den färdiga produkten är lätt att hantera. Materialet har en hög värmereduktion, något som är viktigt inte minst vid förläggning av kraftkabel där värmeutväxlingen är hög. Vid jämförande tester med betongingjuten kanalisation klarar QA Multikanaler utmaningen mycket väl.
Hållbarhet är en viktig fråga för Melbye och vi arbetar ständigt tillsammans med våra leverantörer kring hållbarhetsfrågor. Vi har låtit jämföra koldioxidutsläppen från Melbye QA Multikanal med traditionell betongingjuten kanalisation och våra QA-kanaler visar på hela 30% lägre utsläpp av CO₂.


Koldioxidutsläpp

Melbye QA Multikanal 8,3 kg CO₂ / meter
Betongingjuten kanalisation 26,3 kg CO₂ / meter (4 stk 110mm rör)


Om Ask Elektro AS

Ask Elektro AS (tidigare känt som Olaf Helge Ask AS) är en väletablerad aktör inom elbranschen, med rötter som går tillbaka till 1961.

Det familjeägda företaget erbjuder ett omfattande utbud av eltekniska tjänster till små och stora företag - inklusive högspänning, lågspänning, projektplanering och elstyrning. Företaget har sitt säte i Hokksund utanför Drammen och utför projekt i Viken, Oslo, Vestfold och Telemark.


Vill du veta mer om multikanaler - eller våra andra lösningar? Kontakta oss här: