Systemlösningar - som låter din yrkesskicklighet få ta plats

Alla vill göra ett bra arbete. Oavsett vilken funktion man har i framtidens infrastruktur. Våra systemlösningar bidrar i allra högsta grad till detta. Från ritbord och planering till genomförande och praktiskt arbete i verkligheten. Våra system för brunnar och kanalisation ger dig ett värdefullt komplement till den traditionella, och ofta svårarbetade, betongen. Samtidigt får du möjlighet att lägga din värdefulla tid där den verkligen behövs.

Se våra produktgrupper

I våra systemlösningar ingår brunnar, brunnslock, multikanaler och kabelrännor i flera olika dimensioner. Enheterna fungerar mycket väl tillsammans och en rad tillbehör ger en mängd möjligheter till smarta, smidiga lösningar som effektiviserar schakt, installation och återställning.


Kortar arbetstiden med upp till 65%

En av många fördelar med våra systemlösningar är att de är lätta att hantera tack vare sina modulkonstruktioner och låga vikt. Modulerna monteras snabbt och enkelt ihop utan behov av tunga maskiner, långa väntetider eller onödigt stora schakt. Det ger dig ett inte bara en förbättrad arbetsmiljö på plats, utan också ett smidigare arbetsflöde som effektiviserar installationsarbetet avsevärt jämfört med de traditionella alternativen som finns på marknaden.

Vi vågar påstå att våra lösningar kan förändra installationsarbetet, minska risken för arbetsplatsolyckor och korta ner arbetstiden med så mycket som 65%.


Platsbesparande installationer

Melbyes produkter och systemlösningar för infrastruktur är konstruerade för hög hållfasthet men tillåter också ett effektivt utnyttjande av utrymme och därigenom skapas mer plats. Produkterna levereras flat-pack och staplade på pall, vilket minskar både transporter och lagerhållningsytor. Schaktgropar kan utföras mindre än traditionellt och återställning av ytan kan ske direkt efter installation, där även utgrävd schaktmassa kan återanvändas. Det innebär också att eventuell verksamhet i området kan fortgå utan allt för stora inskränkningar.


Tillsammans för en hållbar infrastruktur

Vi på Melbye tycker att hållbar infrastruktur är bland det viktigaste vi har - när vi bygger för framtiden - och vi arbetar ständigt i nära kontakt med den vardag där våra produkter finns. Vi har också en ständigt pågående dialog med våra tillverkare/leverantörer för att kunna möta de behov som finns på marknaden, utan att ge avkall på vare sig säkerhet eller kvalitet.


Läs gärna mer om både fördelar och fakta kring våra produkter och systemlösningar, kontakta oss med både frågor och synpunkter eller fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi och våra lösningar kan underlätta din vardag.


Vilka är Team Infrastruktur?

Våra brunnar och kanaler i olika typer av applikationer

Vill du veta mer om våra hållbara lösningar för infrastruktur?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev