Melbyes lösningar för flygplatser

Melbyes brunnar och kanaler är anpassade till de höga krav som ställs på infrastrukturen på flygplatserna.


Lösningar för flygplatser

Våra produkter är mycket lämpliga för de höga kraven för flyplatser. Produkternas innovativa design och material ger en flexibel, stark och hållbar lösning 

Brunnar och kanalisation från Melbye:

  • Installerar du snabbt och enkelt utan att använda betong 
  • Har samma höga hållfasthet som traditionella lösningar
  • Består av moduler som väger lite och kan installeras av 1-2 personer utan stora och dyra maskiner
  • Är tids-, plats-, och kostnadseffektiva
  • Är flexibla och hållbara 

Ultima Connect och QA-kanaler

Vår nätverksbrunn Ultima Connect och våra QA-kanaler utgör ett sömlöst och starkt system för flygplatsprojekt.

Den modulbyggda designen gör produkterna lätta att installera på plats, utan behov av betong. Trots det har de lika hög hållfasthet som traditionella lösningar i betong. 


Komponenter som bildar de smartaste lösningarna för flygplatser


Refensprojekt

Det krävdes flexibilitet, djup, och möjlighet att bygga i nivåer. Att använda platsgjuten betong var omöjligt. Ultima Connect var lösningen!
 

  • NCC’s första ULTIMA Connect-projekt
  • Kanalisation i tre nivåer med den djupaste brunnen
  • ULTIMA Connect var ensam på marknaden att klara det!

NCC/SWEDAVIA ARLANDA


Är du nyfiken på våra lösningar för flygplatser?

Kontakta oss

Våra brunnar och kanaler i olika typer av applikationer