Kabelbrunnen Ultima Connect

Vår modulbaserade kabelbrunn som snabbt och enkelt byggs ihop på plats. ULTIMA Connect är den optimala lösningen där det finns krav på flexibilitet, exempelvis vid utbyte av en gammal brunn. Det är en flexibel och hållbar lösning som sparar tid och pengar.


Unika fördelar som skapar en flexibel, hållbar och kostnadseffektiv lösning

  • Ultima Connect installeras på plats, utan behov av betong
  • Ultima Connect har inga begränsningar i storlek
  • Snabb och enkel installation
  • Hög kvalitet och lång livslängd tack vare materialet GRP
  • Modulbyggd och flexibel - kan helt anpassas efter era behov
  • Kostnads- och yteffektiv frakt- Modulerna levereras på vanlig Europapall
  • Modulerna väger lite (max 25 kg) och kräver därför inga stora maskiner
  • Ultima Connect går att göra både vatten- och brandtät

Snabb och enkel installation som minskar tid och kostnad för installatören

Ultima Connect går betydligt snabbare att installera än konventionella brunnar i betong. En fullständig installation tar normalt högst en timme.

Brunnens sektioner väger max 25 kg och kan lyftas av en person, enligt reglerna för manuell hantering. Därmed minskar tiden och kostnaden avsevärt för installatören.


Hög kvalitet och lång livslängd

Ultima Connect tillverkas i GRP-material, som ger långvarig slitstyrka, hållbarhet och hållfasthet. GRP har en betydligt bättre resistens under jord än konventionella material. Resultatet är en hållbarare brunn med längre livslängd.


Modulbyggd och flexibel - kan anpassas till era behov

Tack vare den modulbyggda konstruktionen och det stora antalet standardsektioner har Ultima Connect inga begränsningar i storlek. Ultima Connect är därför det självklara valet när det finns stora krav på flexibilitet och anpassning.


Brand- och vattentätning

Med hjälp av vår brandtätning Firoseal kan man med enkla medel göra kabelgenomföringarna brandtäta. Massan appliceras direkt och formas på plats för att passa de olika kabelgenomföringarna. 

Ultima Connect kan också göras vattentät. Med hjälp av tätmembran som appliceras på brunnens in- eller utsidor blir brunnen helt vattentät. 


Vill du veta mer om våra smarta lösningar inom Infrastruktur?

Få vårt nyhetsbrev