Attraktiv, inkluderande och säker arbetsplats

På Melbye ligger vårt fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering samt arbetsmiljö. Vårt långsiktiga mål är att vara en säker, attraktiv och modern arbetsplats för alla.

Medarbeidere deltatt på bærekrafts kick-off i 2022

Kunskap om hållbarhet

Vår interna kunskap om hållbarhet kommer att vara mycket viktig under de kommande åren. Vi har därför ett långsiktigt mål att integrera detta i vår yrkesmässiga kompetens.

För att stärka vår interna kunskap om hållbarhet har vi hittills genomfört följande åtgärder:

  • En obligatorisk grundkurs i hållbarhet skickas ut till alla våra medarbetare. Kursen kommer också i framtiden att vara del av vårt introduktionsprogram för nyanställda.
  • Intern kickoff med temat hållbarhet, inklusive workshop för alla medarbetare och presentation av vår hållbarhetsstrategi.

Vi använder också vårt intranät för att aktivt dela information om olika hållbarhetsfrågor.

Säker och inkluderande arbetsplats

Vi på Melbye värderar våra medarbetares välbefinnande mycket högt. Vi ser därför till att alla medarbetare får en noggrann uppföljning och vi genomför regelbundna undersökningar om trivsel. 

Jämställdhet, mångfald och inkludering är viktigt för oss på Melbye. De senaste åren har vi haft ett extra fokus på att anställa fler yngre medarbetare och kvinnor på företaget.

Melbye strävar också efter att vara en bra och säker arbetsplats och vi har därför systematiserat vårt arbete med hälsa, säkerhet och miljö (HSE) genom vår HSE-policy. Vi gör riskbedömningar, genomför säkerhetsinspektioner och stödjer hälsofrämjande åtgärder. 

Förutom kompetensutveckling inom hållbarhet fokuserar vi även på kompetensutveckling inom andra områden. Under det senaste året har vi lanserat ett system med möjlighet till olika digitala kurser för våra medarbetare, och vi har genomfört en företagsintern kurs.

Vårt långsiktiga mål är att vara en attraktiv och modern arbetsplats för alla.

Vill du veta mer om Melbye?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!