Melbyes lösningar för hamnar

Vi erbjuder modulbyggda och helt unika infrastrukturlösningar för hamnar.


Hamnapplikationer

Våra produkter är mycket lämpliga för sjöfartshamnar. Produkternas innovativa design och material ger flexibel, stark och hållbar lösning för både utvecklings- och nybyggnadsprojekt. 

Brunnar och kanalisation från Melbye:

  • Installerar du snabbt och enkelt utan att använda betong 
  • Har samma höga hållfasthet som traditionella lösningar
  • Består av moduler som väger lite och kan installeras av 1-2 personer utan stora och dyra maskiner
  • Är tids-, plats-, och kostnadseffektiva
  • Är flexibla och hållbara 

Ultima Connect och QA-kanaler

Vår nätverksbrunn Ultima Connect och våra QA-kanaler utgör ett sömlöst och starkt system för hamnapplikationer. Den modulbyggda designen gör produkterna lätta att installera på plats, utan behov av betong. Trots det har de lika hög hållfasthet som traditionella lösningar i betong. 


Våra lösningar till hamnapplikationer:


Är du nyfiken på våra lösningar för hamnar?

Kontakta oss

Våra brunnar och kanaler i olika typer av applikationer