Melbyes lösningar för väg- och tunnelprojekt

Melbyes brunnar och kanaler har använts i flera olika väg- och tunnelprojekt i Skandinavien och resten av världen.


Innovativa lösningar för olika typer av väg- och tunnelprojekt

Våra produkters innovativa design och material ger en flexibel, stark och hållbar lösning för både utvecklings- och nybyggnadsprojekt.

Brunnar och kanalisation från Melbye:

  • Installerar du snabbt och enkelt utan att använda betong 
  • Har samma höga hållfasthet som traditionella lösningar
  • Består av moduler som väger lite och kan installeras av 1-2 personer utan stora och dyra maskiner
  • Är tids-, plats-, och kostnadseffektiva
  • Är flexibla och hållbara 

 


Flexibla, starka och betongfria lösningar

Melbyes lösningar består av moduler som byggs ihop av på plats. Modulerna är tillverkade av GRP och väger lite (som mest 25 kg). De byggs ihop snabbt och smidigt av 1-2 personer och utan stora, dyra maskiner.
Dessutom installeras produkterna utan användning av betong, men trots det uppfyller de alla tekniska krav och har samma höga hållfasthet som traditionella lösningar.  

Tack vare den modula designen är lösningarna flexibla och kan anpassas till alla de olika behov som kan uppstå i olika typer av väg- och tunnelprojekt. 

Komponenter för lyckade väg- och tunnelprojekt


Är du nyfiken på våra lösningar för väg och tunnel?

Kontakta oss

Våra brunnar och kanaler i olika typer av applikationer