PROtrough

PROtrough är ett innovativt, lätt och brandtåligt kabelskyddssystem som utgör ett modernt alternativ till traditionella betongrännor för järnväg, snabbspårväg och elnät.


Unika fördelar som ger ett effektivt kabelskyddssystem

• Lätt konstruktion – 5 gånger lättare än betong
• Betydligt bättre hållfasthet än kabelrännor i termoplast
• Överensstämmer med alla betydande europeiska specifikationer avseende brandbeständighet
• Ingen värmepåverkan eller värmeutvidgning
• Stort tillbehörssortiment som gör systemet flexibelt och enkelt att använda


Hållbart och säkert material

Systemet är lätt att montera och underlättar kabelhanteringen.

PROtrough-rännan är tillverkad i glasfiberförstärkt plast (GRP) och överensstämmer med alla europeiska brandskyddsspecifikationer, inklusive föreskrifter för tunnlar och stationer.


Smart konstruktion

PROtrough är ett mycket tåligt kabelskyddssystem som på ett enkelt sätt löser tekniska utmaningar vid kabeldragning.

UNIKT LOCK
PROtroughs tydliga strukturmönster och konvexa form ökar den naturliga vattenavrinningen, vilket förhindrar isbildning. Lockets unika konstruktion ser till att inget material tränger in när du behöver komma åt kablarna.

VATTENAVRINNING
Gjutna spår i PROtrough-rännans botten ger en naturlig vattenavrinning till den underliggande marken.

OPTIMAL RIBBKONSTRUKTION FÖR VERTIKAL BELASTNING
PROtroughs sidoväggar är otroligt hållfasta och påverkas minimalt av fyllnadsmaterialet. PROtrough uppfyller kraven för klass A15 för vertikal belastning enligt standard EN124.


Smidig och säker installation

LÅG VIKT – 5 GÅNGER LÄTTARE ÄN BETONG
Med en vikt under 20 kg ger PROtrough betydande hälso- och säkerhetsmässiga fördelar jämfört med traditionella betongrännor, som kan väga över 90 kg.

PROtrough kan lyftas och installeras av en person i enlighet med föreskrifterna för manuell hantering. Tack vare den låga vikten och användarvänligheten minskar både tidsåtgången och kostnaderna.

SNABB MONTERING MED KLICKSYSTEM
PROtrough-rännan monteras enkelt med han- och honanslutningar. Locket har ett unikt kopplingsskydd och ansluts enkelt tack vare en skjutmekanism.


Tillbehör: 5-vägskoppling

Till kabelskyddssystemet PROtrough finns ett stort antal flexibla tillbehör som gör att systemet klarar snäva kurvor, förhöjningar, naturliga krökningar och andra hinder.

5-VÄGSKOPPLING
PROtroughs unika 5-vägs kopplingsbox är den första i sitt slag på marknaden. Kopplingsboxen ger extra flexibilitet och justerbarhet för fem inkommande och utgående kanaler anpassade efter era behov.


Tillbehör: 30° förhöjning


PROtroughs förhöjningssystem är utformat för plötsliga förändringar i landskapet, t ex:

• Anläggningsspecifika hinder
• Anslutning till upphöjd kabelränna
• Installation vid vägbank

Melbye erbjuder fler tillbehör till PROtrough. Fråga någon av våra kunniga säljare om råd.

Kontakta oss

Är du nyfiken på PROtrough till ditt projekt?

Kontakta oss