Tillbaka

Med tillsammans 100 års erfarenhet av konsult- och entreprenadarbeten, vet Evolent vikten av att hitta smarta, tidseffektiva och hållbara lösningar i komplexa projekt. I projektet ”Fjärrstyrning Mora” har Melbyes kabelränna Protrough gett flera fördelar för entreprenören.

Underlättar kabelhanteringen i Mora


- Huvudsyftet med projektet är att all tågtrafik genom Mora ska kunna fjärrstyras, i stället för dagens lokala styrning, berättar Tobias Göransson, delprojektledare i Evolent.


”Fjärrstyrning Mora” vill ge ett säkrare, flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem. Projektet innefattar bland annat ny kanalisation för el-, IT-, tele-, och signalkommunikation. Då Trafikverket tilldelade uppgiften till Evolent, blev Melbyes Protrough ett säkert val.


           Melbyes kabelränna Protrough i Projekt ”Fjärrstyrning Mora”


- Protrough har resulterad i en enkel och effektiv montering, jämfört med traditionella alternativ. De lätta modulerna har varit enkla att hantera, och kan förläggas på insidan av bron. Det har varit med om att underlätta arbetet med kabelhanteringen, menar Göransson.

Effektivt alternativ till traditionella kabelrännor

Melbyes Protrough är tillverkad i glasfiberförstärkt plast (GRP), och består av lätta 1-meter långa sektioner som enkelt byggs ihop manuellt. Det betyder att hanteringen blir betydligare smidigare och mer effektivt än rännor i exempelvis betong.

Fördelar:

 • Tillverkad i glasfiberförstärkt plast (GRP)
 • Lätta moduler – upptill 20 kg
 • God hållfasthet
 • Enkel montering med klicksystem
 • Ingen värmepåverkan eller värmeutvidgning
 • Stort tillbehörssortiment
 • Kan monteras på insidan av bron
   

Kan läggs på insidan av bron

- Där traditionella alternativ ofta läggs på utsidan av bron, var det et stort plus at Protrough kunde förläggas på insidan. Det har resulterad i en mer effektiv arbetstidsgång, berättar Göransson.


Vid att använda en kabelränna som kan läggas på insidan av bron, minimerar du behovet av arbetsplattformar, och arbetet blir mer tidseffektivt. Vilket även förenklar vid inspektioner som ska utföras i efterhand, då kabelrännan blir betydligt enklare att öppna när den är placerad på insidan.


Protrough kan läggs på insidan av bron, vilket minskar tidsåtgången

Smidig och säker installation

Med en vikt under 20 kg ger Protrough betydande hälso- och säkerhetsmässiga fördelar jämfört med traditionella betongrännor, som kan väga över 90 kg.

Protrough kan lyftas och installeras av en person i enlighet med föreskrifterna för manuell hantering. Tack vare den låga vikten och användarvänligheten minskar både tidsåtgången och kostnaderna.

Protrough-rännan monteras enkelt med han- och honanslutningar. Locket har ett unikt kopplingsskydd och ansluts enkelt tack vare en skjutmekanism/klicksystem.

Tillbehör: 5-vägskoppling och 30° förhöjning

Till kabelskyddssystemet Protrough finns ett stort antal flexibla tillbehör som gör att systemet klarar snäva kurvor, förhöjningar, naturliga krökningar och andra hinder.

Exempler på tillbehör:

5-vägskoppling
Protroughs unika 5-vägs kopplingsbox är den första i sitt slag på marknaden. Kopplingsboxen ger extra flexibilitet och justerbarhet för fem inkommande och utgående kanaler anpassade efter era behov.

30° förhöjning
Protroughs förhöjningssystem är utformat för plötsliga förändringar i landskapet, till exempel:

 • Anläggningsspecifika hinder
 • Anslutning till upphöjd kabelränna
 • Installation vid vägbank

Har du frågor om Protrough, eller önskar du att veta mer om våra andra betongfria lösningar? Kontakta oss gärna! Vi hjälper dig med att hitta de bästa lösningarna, och kommer gärna för att demonstrera våra produkter.

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03

Jonas Moberg

Business Unit Director jom@melbye.se +46 70-773 65 89