Tillbaka

I dagens infrastrukturutveckling är effektivitet och hållbarhet centrala fokusområden. Ett bra exempel på detta är Måbø-tunneln i Hardangervidda, Norge. Tunneln är en del av riksväg 7 och är en viktig del av vägnätet på norska västlandet, där digitalisering och smarta lösningar spelar en avgörande roll. Melbye har framgångsrikt bidragit till detta projekt genom leverans av multikanaler, brunnar och fiber.

En viktig del av projektet var implementeringen av Digital Audio Broadcasting (DAB), vilket säkerställer att mottagningen inte försvinner och att digital radio kan distribueras till bilisterna. Dessutom integrerades nödtelefoner för att säkerställa god kommunikation och säkerhet i tunneln.Att välja multikanaler från Melbye var självklart

Med traditionella lösningar skulle omfattande grävning i vägbanan och eventuell sprängning i berget ha varit nödvändiga. Detta hade inneburit onödiga störningar i vägtrafiken. Med våra QA multikanaler och brunnar var det möjligt att undvika dessa utmaningar. Med en betongfri lösning minimeras behovet av arbetskraft och tunga transporter, vilket resulterar i både kostnads- och tidsbesparingar i projektet.

Genom att installera multikanaler och FF-brunnar (6045) lyckades man begränsa ingreppen i den befintliga miljön och säkerställa en effektiv och hållbar utveckling av infrastrukturen. Totalt har 3600 meter multikanaler använts, fördelat på 4 tunnlar. Under en normal arbetsdag lyckades de gräva diken, lägga 400 meter multikanaler och brunnar samt återfylla!Utmaningarna längs vägen

Måbø-tunneln utmärker sig med sin speciella utformning, med många vinklar och kurvor, vilket var något som behövde tas hänsyn till.  Detta var dock inget problem även om situationen var extra utmanande i vissa av tunnelns kurvor. Våra multikanaler har en flexibel radie på 2° för att anpassas till kurvor, samt böjmoduler för att kunna läggas vid ojämna markförhållanden.Ett flexibelt samarbete med nära kontakt

Stephen Lirus, projektledare för projektet, betonar vikten av det nära samarbetet och den goda kommunikationen de haft med oss på Melbye. Genom regelbunden kontakt och avstämningar kunde man anpassa leveranserna efter projektets behov, vilket resulterat i betydande besparingar och ett smidigt genomförande av arbetet.

Måbø-tunneln representerar inte bara en modernisering av infrastrukturen, utan också ett exempel på hur smarta lösningar och gott samarbete kan bidra till effektivitet och hållbarhet i storskaliga projekt. Med Melbye som en pålitlig partner fortsätter man att forma framtidens infrastruktur med fokus på innovation och hållbar utveckling. 

 

 

Evelina Gillberg

Content Creator evg@melbye.se +46 703 127 120

Erland Stakvik

Sales Manager ers@melbye.no +47 938 70 582