QA Multikanaler

QA Multikanaler är ett flerkanalssystem som används för nedgrävda ledningar, som tvärkanalisation under väg eller järnväg, i tunnlar, broar och viadukter samt för nedgrävda längsgående ledningar.

Platseffektiva kanaler med hög hållfasthet

Multikanalerna QA läggs på mindre djup och har högre krossresistens än konventionella metoder. Den höga hållfastheten och systemets robusta egenskaper innebär att ingen betong eller andra specialmaterial behövs.

Utgrävt material kan återanvändas vid ominstallation, vilket minskar tidsåtgången, kostnaderna vid återförläggning och behovet av tunga markarbeten.

Snabb och smidig installation som sparar tid och pengar

LÅG VIKT
QA Multikanaler väger mindre än 20 kg och har därmed betydande arbetsmiljöfördelar. Multikanalerna kan utan problem lyftas och installeras av en person i enlighet med föreskrifterna för manuell hantering. Tack vare den låga vikten och användarvänligheten minskar både tidsåtgången och kostnaderna.

SNABB MONTERING MED SÄKERT KLICKSYSTEM
QA Multikanaler har ett unikt klicksystem som möjliggör snabb och enkel installation utan verktyg. Anslutningen förhindrar att enheterna glider isär när de väl har installerats.

QA9-kanal 9x110mm 1m 30° U/N. Clipless (Upp/Ner)

49010082

Multikanal QA9 1m 15° Upp/Ned, 15° böj U/N används för vinkling av multikanalen.

QA4XL-kanal 4x160mm 1m 30° U/N. Clipless (Upp/Ner).

49010083

Multikanal QA4XL 1m 30° Upp/Ned , 30°böj U/N används för vinkling av multikanalen.

QA6-kanal 6x110mm 1m 30° U/N. Clipless (Upp/Ner).

49010090

Multikanal QA6 1m 30° Upp/Ned, 30° böj U/N används för vinkling av multikanalen.

QA4-kanal 4x110mm 300mm 5° U/N Upp/Ner

49010100

Multikanal QA4 300mm 5° Upp/Ned , 5°böj U/N används för vinkling av multikanalen.

QA4-kanal 4x110mm 300mm 5° H/V Höger/Vänster

49010101

Multikanal QA4 300mm 5° Höger/Vänster, 5° böj används för vinkling av multikanalen.

QA6-kanal 6x110mm 300mm 5° U/N Upp/Ner

49010102

Multikanal QA4 300mm 5° Upp/Ned, 5°böj U/N används för vinkling av multikanalen.

QA6-kanal 6x110mm 300mm 5° H/V Höger/Vänster

49010103

Multikanal QA6 300mm 5° Höger/Vänster,  5° böj används för vinkling av multikanalen.

QA9-kanal 9x110mm 300mm 5° U/N Upp/Ner

49010104

Multikanal QA9 300mm 5° Upp/Ned, 5°böj U/N används för vinkling av multikanalen.

QA9-kanal 9x110mm 300mm 5° H/V Höger/Vänster

49010105

Multikanal QA9 300mm 5° Höger/Vänster, 5° böj används för vinkling av multikanalen.

QA4XL-kanal 4x160mm 300mm 5° Upp/Ner

49010106

Multikanal QA4XL 300mm 5° Upp/Ned , 5°böj U/N används för vinkling av multikanalen.

QA4XL-kanal 4x160mm 300mm 5° Höger/Vänster

49010107

Multikanal QA4XL 300mm 5° Höger/Vänster, 5°böj används för vinkling av multikanalen.

QA4-kanal 4x110mm 300mm 15°U/N Upp/Ner

49010108

Multikanal QA4 300mm 15° vinkel Upp/Ned, 15° böj används för vinkling av multikanalen.  

QA4-kanal 4x110mm 300mm 15°H/V Höger/Vänster

49010109

Multikanal QA4 300mm 15° Höger/Vänster, 15°böj används för vinkling av multikanalen.

QA6-kanal 6x110mm 300mm 15°U/N Upp/Ner

49010110

Multikanal QA6 300mm 15° Upp/Ned, 15° böj används för vinkling av multikanalen.

QA6-kanal 6x110mm 300mm 15°H/V Höger/Vänster

49010111

Multikanal QA6 300mm 15° Höger/Vänster, 15°böj används för vinkling av multikanalen.

QA9-kanal 9x110mm 300mm 15°U/N Upp/Ner

49010112

Multikanal QA9 300mm 15° Upp/Ned, 15° böj används för vinkling av multikanalen.

QA9-kanal 9x110mm 300mm 15°H/V Höger/Vänster

49010113

Multikanal QA9 300mm 15° Höger/Vänster, 15°böj används för vinkling av multikanalen.

QA4XL-kanal 4x160mm 300mm 15° Upp/Ner

49010114

Multikanal QA4XL 300mm 15° Upp/Ned, 15°-böj används för vinkling av multikanalen.

QA4XL-kanal 4x160mm 300mm 15° Höger/Vänster

49010115

Multikanal QA4XL 300mm 15° Höger/Vänster, 15°böj används för vinkling av multikanal.