Mikrokabel CLT 2.0-3.2 mm

Fiberoptisk kabel för förläggning i kanalisation. Kabeln är främst konstruerad för att blåsas in i mikrokanalisation. Lämplig att använda i anslutningsnätet. Kabeln har en lågfriktionsmantel av PBT.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

4 varianter