Railduct kabelränna

Railduct är det moderna lätta alternativet

Railduct är en kanalisationsprodukt avsedd som komplement eller ersättare till den traditionella längsgående betongkanalisationen längs järnvägen, men passar även utmärkt för ställverksinstallationer.

Railducten är tillverkad som en formsprutad enhet bestående av upp till 70% återvunnen polyetenplast. Produktionsmetoden innebär att Railducten får en lätt, formstabil och mycket stark konstruktion.

Railducten sammanfogas med ett smart vridlås vilket både förkortar installationstiden och gör att kanalisationen sitter samman. Därefter påbörjas kabelförläggningen, slutligen så läggs locket på och även där finns en smart låsning så att locken låser varandra.

Tack vare produktens låga vikt (under 15kg) så behövs inga specialvagnar eller kranar.
Ett enkelt och miljövänligt sätt att ordna en längsgående kanalisation.

9 varianter