Gelskarv - EASY

Användning:
En snabb och säker kabelskarv som är "prefabricerad" från början.
För skarvning av 1 kV plastisolerade kablar, 3, 4 och 5-ledare, samt för tele- och signalkablar. Optimal för skarvning av kablar med låga strömmar typ belysningskablar.

Lämplig för anslutning av alla polymer kablar och ledare
(t.ex. N (A) YY, NYM, H05), tvärsnitt från 1,5 mm² till 25 mm². Passar till aluminium och kopparledare.

Kopplingsplint, insexnyckel och stripes medföljer i satsen.
OBS: Dragavlastning kan köpas till.

Tekniska egenskaper:
• Användning / Lämplighet
• Flameskyddat skal
• UV resistent
• Inomhus
• Utomhus
• I mark
• Vatten (enligt teststandard)
• Spänningsnivå
• Teststandarder
• DIN EN 50393
• DIN EN 60695-2-11
• Förvaringsförhållanden / hållbarhet
• Obegränsad hållbarhet

Sett som innehåller avgreningsskarv, avgreningsblock, insexnyckel, buntband samt monteringsanvisning.

5 varianter