ADSS CLT 70m spann

ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) är en fiberoptisk kabeltyp avsedd för installation i luft mellan stolpar. Kabeln är konstruerad för max 70m spann längder (avstånd mellan stolparna) under förhållanden enligt NESC heavy.

Kabeln innehåller 250µm primärskyddade fibrer som ligger i en central tub av termoplast med optofyllmedel. Två dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP) är inbäddade i kabelmanteln.

Kabeln är UV-beständig, längsvattentät och är extra förstärkt med aramidgarn för högre draghållfasthet samt har en mantel av svart halogenfri HDPE som enkelt skalas med hjälp av uppskalningsband.

Mekaniska tester enligt IEC 60794-1-2.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.