Ändstopp DI

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull).